TNN online ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทต่ออีก 2 เดือน

TNN ONLINE

Wealth

ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทต่ออีก 2 เดือน

ครม.ไฟเขียวลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทต่ออีก 2 เดือน

คนใช้น้ำมันดีเซลเฮ ! ครม.ไฟเขียวต่ออายุลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ต่ออีก 2 เดือนสิ้นสุด 20 พ.ย.นี้ คาดรัฐสูญรายได้ 2 หมื่นล้าน

ทำเนียบรัฐบาลระบุว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 20 กันยายน 2565 ออกไปอีก 2 เดือน โดยให้มีผลถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565


 


ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนการเดินทาง และต้นทุนของสินค้าและบริการหลายประเภท


สำหรับการต่ออายุครั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จนถึงปัจจุบันรวม 3 ครั้ง ดังนี้


 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 20 พฤษภาคม 2565 ลดภาษีลง 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท

 ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน โดยลดภาษีดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร รัฐสูญรายได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 เป็นการขยายอายุมาตรการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 20 กันยายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือนโดยลดภาษีในอัตราเดิม 5 บาทต่อลิตร รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงทั้ง 3 ครั้งทำให้รัฐสูญรายได้ประมาณ 68,000 ล้านบาท


ที่มา  ทำเนียบรัฐบาล

ภาพประกอบ   TNN Online 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง