TNN online TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”

TNN ONLINE

Wealth

TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”

TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”

เริ่มต้นขึ้นแล้ววันนี้ สำหรับ งานสัมมนาครั้งใหญ่ "การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset"

7 กันยายน 2565  TNN ช่อง 16 ในฐานะสื่อที่มีจุดยืนในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในทุกมิติ ที่รวดเร็ว ลึก รอบด้าน ได้ตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตจากทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 


ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 15 TNN ขอเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ดำเนินนโยบายของประเทศและผู้ประกอบการไปสู่ภาคธุรกิจ และประชาชน
TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”


นายองอาจ ประภากมล  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี  TNN ช่อง 16นายองอาจ ประภากมล  หัวหน้าคณะผู้บริหารสายมีเดีย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถานี  TNN ช่อง 16   กล่าวว่า  ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 เรายังคงมุ่งมั่น ที่จะเป็นสื่อมวลชนที่ดี เน้นการนำเสนอความจริง ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ครอบคลุม รอบด้าน คัดสรรเนื้อหาข่าวที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข่าวสารได้ สะดวกผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งทาง TNN ช่อง 16  และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี  


สถานีถือโอกาสที่ดีในครั้งนี้ ได้เป็นสื่อกลางในการจัดสัมมนา หัวข้อ "การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset"  โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดงาน เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่  ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง จากผู้ดำเนินนโยบายของประเทศ ไปสู่ภาคธุรกิจ และประชาชน โดยตรง 


TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”


สำหรับงานในวันนี้ ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  รวมทั้งผู้บริหารภาคเอกชนชั้นแนวหน้าของประเทศ ที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในครั้งนี้ 


สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักธุรกิจและประชาชน ให้สามารถตัดสินใจ หรือวางแผนธุรกิจ ในปี 2022 ได้สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจ และการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ต่อไป 


TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”
สำหรับงานภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. พบกับการวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมแนวทางการปรับตัวของภาคธุรกิจไทยจะเติบโตเป็นผู้รอดในมหาวิกฤตเศรษฐกิจ ในหัวข้อ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” โดยมี


• คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

   ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ก้าวสู่ Next Chapter”

• ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

   แสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “บทบาทนโยบายด้านการเงินในการกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย” 


สัมมนา หัวข้อ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset” 

• คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

• ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสำนักวิจัย และที่ปรึกษาการลงทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 


ดำเนินการสัมมนา โดย  คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์  พิธีกร รายการชั่วโมงทำเงินและ Business Watch 


TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”


TNN ช่อง 16 ก้าวสู่ปีที่ 15 จัดสัมมนาครั้งใหญ่ “การกอบกู้และก้าวต่อของเศรษฐกิจไทย The Great Reset”ต่อด้วยงานภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. เจาะลึกด้านการลงทุนเพื่อเดินหน้าธุรกิจอย่างไรใน Next Chapter กับกูรูสถาบันการเงินและการลงทุนภาคเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “ก้าวต่ออย่างไรให้สง่างามกับความ ท้าทายของ Next Chapter” โดยมี


• นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สต๊อคทูมอร์โรว์ จำกัด

• นายณัฐวัฒน์ อ้นรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)

• ดร.กำพล อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการอาวุโส และหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนธนาคารไทยพาณิชย์

• คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ดำเนินรายการโดย น.ส.วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย พิธีกรรายการชั่วโมงทำเงินและ EEC Focus


รับชมถ่ายทอดสดงานสัมมนาในคร้งนี้ได้ที่นี่  https://youtu.be/fV9_Q02oSocรับชมถ่ายทอดสดงานสัมมนาในคร้งนี้ได้ที่นี่ 
ข่าวแนะนำ