TNN online จริงไหม? คนอยากได้รับ "จดหมาย" มากกว่า "อีเมล"

TNN ONLINE

Wealth

จริงไหม? คนอยากได้รับ "จดหมาย" มากกว่า "อีเมล"

จริงไหม? คนอยากได้รับ จดหมาย มากกว่า อีเมล

หลังกระแสเริ่มเปลี่ยน หลายคนเริ่มเบื่ออีเมล อยากได้รับจดหมายหรือเอกสารที่จับต้องได้มากกว่า ไปรษณีย์ไทยจึงพัฒนาบริการ แอด เมล (Advertising Mail) ช่วยผลักดันรายได้ครึ่งปีแรก ให้เติบโต

หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยน อยากได้รับจดหมายหรือเอกสารที่จับต้องได้มากกว่าอีเมล ไปรษณีย์ไทยจึงพัฒนาบริการ  แอด เมล (Advertising Mail)  ช่วยผลักดันรายได้ครึ่งปีแรกให้เติบโต

โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 แอด เมล (Advertising Mail) บริการจัดส่งสื่อโฆษณาทางไปรษณีย์ ของไปรษณีย์ไทย รายได้เติบโตขึ้น ผลักดันกลุ่มธุรกิจไปรษณีย์ภัณฑ์ ค้าปลีก และการเงิน เติบโตขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้

ซึ่งปี 2564 รายได้ในส่วนธุรกิจไปรษณีย์ภัณฑ์ อยู่ที่ 6,700 ล้านบาท แต่เฉพาะครึ่งปีแรก ของปีนี้ ทำรายได้เกินกว่าครึ่ง หรือกว่า 3,400 ล้านบาท โดยลูกค้าหลักของบริการนี้ คือ องค์กรธุรกิจที่ต้องการทำการตลาดตรงกับผู้บริโภค 

ขณะที่ไปรษณีย์ไทย ใช้จุดแข็ง ก็คือ บุรุษไปรษณีย์ ที่คุ้นเคยและรู้จักกับเจ้าของบ้าน ตลอดจนชุมชนเป็นอย่างดี สามารถจัดส่งแผ่นพับ ใบปลิว แคตตาล็อก หรือสินค้าตัวอย่าง ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆ ได้ทันที 


นอกจากนี้ ยังมีบริการอื่นอีก เช่น การมีความร่วมมือกับ BAM หรือ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ที่ต้องการสำรวจทรัพย์มือสอง ก่อนซื้อจากสถาบันการเงินอื่น ๆ หรือธนาคารพาณิชย์ ในการสำรวจทรัพย์ ซึ่งจากเดิมต้องมีการจ้างคนจำนวนมากให้ไปสำรวจ ก็เป็นการปรับเปลี่ยนมาเป็นการจ้างบุรุษไปรษณีย์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และมีความสามารถในการค้นหาบ้าน ให้ไปสำรวจให้แทน 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง