TNN online ระหว่างสหรัฐ จีน ยุโรป ใครมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่ากัน I TNN WEALTH 3 ก.ย.65

TNN ONLINE

Wealth

ระหว่างสหรัฐ จีน ยุโรป ใครมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่ากัน I TNN WEALTH 3 ก.ย.65

ระหว่างสหรัฐ จีน ยุโรป ใครมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่ากัน I TNN WEALTH 3 ก.ย.65

"ระหว่างสหรัฐ จีน ยุโรป ใครมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่ากัน" กับคุณกวี ชูกิจเกษม Head of Research and Content บล.พาย

"ระหว่างสหรัฐ จีน ยุโรป ใครมีโอกาสเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่ากัน"

กับคุณกวี ชูกิจเกษม  Head of Research and Content บล.พาย


#เศรษฐกิจจีน #เศรษฐกิจยุโรป #เศรษฐกิจสหรัฐ #tnnwealth #TNNช่อง16

.

ติดตามข่าวหุ้นและการลงทุนทางไลน์

• Line @TNNWEALTH : https://bit.ly/3tCKmiD

———————————————————————

ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

• Website : https://bit.ly/TNNWealthWebsite

• Youtube : https://bit.ly/TNNWealthYoutube

• TikTok : https://bit.ly/TNNWealthTikTok

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/3HmUu4O

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง