TNN online ธปท. สั่งผู้บริหาร ttb แจงระบบ Mobile Banking ล่ม-เร่งช่วยเหลือลูกค้า

TNN ONLINE

Wealth

ธปท. สั่งผู้บริหาร ttb แจงระบบ Mobile Banking ล่ม-เร่งช่วยเหลือลูกค้า

ธปท. สั่งผู้บริหาร ttb แจงระบบ Mobile Banking  ล่ม-เร่งช่วยเหลือลูกค้า

ธปท.แจ้ง ttb เร่งแก้ปัญหาระบบ Mobile Banking ล่มอย่างยั่งยืน สั่งผู้บริหารรายงานข้อเท็จจริง-แนวทางแก้ปัญหาระยะสั้น พร้อมดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ระบบ Mobile Banking ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb ขัดข้อง ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2565 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้เวลานานในการทำธุรกรรมนั้น


ธปท. ได้รับรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมในช่วงดังกล่าว โดยได้สั่งการให้ ttb เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ได้อย่างครบถ้วนและทันท่วงที ซึ่ง ttb ได้ขยายช่องทางให้บริการสำรองแก่ลูกค้า รวมทั้งขยายเวลาการให้บริการสาขานอกห้างและจัดเตรียม Call Center ให้พร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือและการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกกรณี


แม้ปัจจุบันสถานการณ์การให้บริการ Mobile Banking เริ่มคลี่คลาย ธปท. ได้กำชับให้ ttb ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการจะไม่สะดุดลงอีก พร้อมกับสั่งการดังต่อไปนี้ 



  1. -ผู้บริหาร ttb เข้ารายงานข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น
  2. -ttb ต้องจัดทำแผนปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของระบบ เพื่อให้บริการ Mobile banking ของ ttb มีความเสถียร โดยให้คณะกรรมการธนาคารกำกับดูแลการนำแผนไปปฏิบัติและประเมินผลอย่างจริงจัง รวมทั้งรายงานผลให้ ธปท. ทราบเป็นระยะ
  3. -คณะกรรมการธนาคารต้องพิจารณาความพร้อมของระบบการให้บริการ ก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านดิจิทัล หรือก่อนเปลี่ยนระบบงานที่จะส่งผลต่อการให้บริการ Mobile Banking อย่างรอบคอบ


อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการกับ ttb เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว  ธปท. ขอยืนยันว่าระบบการชำระเงินโดยรวมมิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ และยังให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ธปท. ยังมุ่งดูแลบริการด้านการชำระเงินให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถตอบโจทย์การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน 


ที่มา  ธปท.

ภาพประกอบ  ttb

ข่าวแนะนำ