TNN online เริ่มวันนี้ คนละครึ่งเฟส 5 รีบใช้ครั้งแรกก่อนโดนตัดสิทธิ!

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มวันนี้ คนละครึ่งเฟส 5 รีบใช้ครั้งแรกก่อนโดนตัดสิทธิ!

เริ่มวันนี้ คนละครึ่งเฟส 5 รีบใช้ครั้งแรกก่อนโดนตัดสิทธิ!

โฆษกกระทรวงการคลังเผย วันนี้พร้อมเริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 พร้อมย้ำ! ประชาชนที่ได้รับสิทธิต้องใช้ครั้งแรกภายใน 14 ก.ย. นี้เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะโดนตัดสิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันนี้ (1 กันยายน 2565) เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการ ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน 

สำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการฯ ระยะที่ 5 ธนาคารกรุงไทย ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้ว แต่เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปฯ เป๋าตังในวันแรก ประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทั้งนี้ประชาชน สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปฯ เป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น. และต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หรือจนถึงวันที่ 14 กันยายน 2565 ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ ส่วนประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงสามารถใช้จ่ายตามโครงการฯ ระยะที่ 5 ได้

ด้านความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ล่าสุดมีประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมแล้ว 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมฯ ทั้งสิ้น 26.27 ล้านราย 


ส่วนประชาชนรายใหม่ฯ ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว และในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ล่าสุด มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า 

ส่วนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันแรกวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา หรือผ่านทาง https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

สำหรับการลงทะเบียนโครงการฯ ปี 2565 ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ดังนั้น ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

ส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง