TNN online ข่าวดี!ปตท.สผ.พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในยูเออี

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี!ปตท.สผ.พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในยูเออี

ข่าวดี!ปตท.สผ.พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในยูเออี

พีทีทีอีพี มีนา -อีเอ็นไออาบูดาบี เผยความสำเร็จจากการเจาะหลุมสำรวจหลุมแรกในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ถือเป็นความสำเร็จและความก้าวหน้าที่สำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคต

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า  บริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในฐานะผู้ร่วมทุนกับอีเอ็นไอ อาบูดาบี  ได้ดำเนินการเจาะหลุมสำรวจ XF-002 ซึ่งเป็นหลุมสำรวจหลุมแรกในโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โดยได้มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในชั้นหินกักเก็บระดับลึกในปริมาณมาก จากก่อนหน้านี้ที่ได้ค้นพบก๊าซฯ ในชั้นหินกักเก็บระดับตื้นในปริมาณมากเช่นกัน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการค้นพบก๊าซฯ ของโครงการนี้  


จากการทดสอบอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติ พบว่ามีอัตราการไหลอยู่ในระดับที่ดีมาก ทั้งนี้ ปตท.สผ. และอีเอ็นไอ อยู่ระหว่างการประเมินผลเพื่อพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาโครงการ รวมทั้งมีแผนจะทำการเจาะหลุมในโครงสร้างข้างเคียง เพื่อประเมินศักยภาพของแปลงต่อไป  


    “ปตท.สผ. ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากหลุมสำรวจแรกในยูเออี ซึ่งนับเป็นแหล่งก๊าซฯ ขนาดใหญ่อีกแหล่งหนึ่งที่เราค้นพบในช่วง 2-3 ปีมานี้ โดยผลจากการค้นพบแหล่งก๊าซฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ในชั้นหินกักเก็บระดับตื้น และการค้นพบล่าสุดในชั้นหินกักเก็บในระดับที่ลึกลงไป ประเมินเบื้องต้นพบว่ามีปริมาณก๊าซธรรมชาติในแหล่งกักเก็บโดยรวมประมาณ 2.5 - 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ทั้ง ปตท.สผ และ อีเอ็นไอพร้อมที่จะผนึกกำลังและร่วมมือกัน โดยนำเอาองค์ความรู้ ความสามารถและเทคโนโลยีมาผลักดันและเร่งการพัฒนาโครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ให้สำเร็จในอนาคต เพื่อเพิ่มปริมาณสำรองปิโตรเลียมและเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้บริษัท อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับแผนการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติของยูเออีในอนาคตอีกด้วย”  


โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ประเทศยูเออี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,033 ตารางกิโล เมตร โดยมีบริษัท พีทีทีอีพี มีนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30  และอีเอ็นไอ อาบูดาบีซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ ถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 


ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนในยูเออีร่วมกับอีเอ็นไอทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 โครงการอาบูดา บี ออฟชอร์ 3 และโครงการชาร์จาห์ ออนชอร์  แอเรีย ซี ซึ่งทุกโครงการอยู่ในระยะสำรวจ


ที่มา   ปตท.สผ. 

ภาพประกอบ  ปตท.สผ. 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง