TNN online "นกแอร์"ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก-การสื่อสารคลาดเคลื่อน

TNN ONLINE

Wealth

"นกแอร์"ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก-การสื่อสารคลาดเคลื่อน

นกแอร์ออกแถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก-การสื่อสารคลาดเคลื่อน

สายการบินนกแอร์ออกแถลงการณ์แจ้งความคืบหน้าเที่ยวบิน DD108 เส้นทาง ดอนเมือง - เชียงรายลื่นไถลนอกรันเวย์ ขอโทษผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก-การสื่อสารคลาดเคลื่อน

จากเหตุการณ์ที่เที่ยวบิน DD108 ดอนเมือง-เชียงราย ลื่นไถลออกนอกรันเวย์ ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 21.06 น. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท) ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว รวมทั้งการที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกและการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการดูแลอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ประสบเหตุในครั้งนี้ 


อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างบริหารจัดการสถานการณ์ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่ายให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าสรุปสาระสำคัญดังนี้


1. ผู้โดยสารเที่ยวบิน DD108 ที่มีสัมภาระในเครื่องบิน

1.1 กระเป๋าสัมภาระที่จัดเก็บภายใต้เครื่องบิน พนักงานอยู่ระหว่างการติดต่อผู้โดยสารในการนำส่งสัมภาระ หรือ ผู้โดยสารสามารถมารับสัมภาระโดยตรงได้ที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

1.2 กระเป๋าสัมภาระบนเครื่องบิน Carry On Baggage

ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอรับ และยืนยันสัมภาระของท่านที่อยู่บนเครื่องบินได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป


2. สำหรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ผู้โดยสารสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่สายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 2 แห่ง ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์


3. ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถรับ-ส่งไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อไปต่อเที่ยวบิน หรือเดินทางต่อมายังเชียงราย

3.1 ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ผู้โดยสารจะต้องแสดงตัว พร้อมนำสัมภาระมา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อย่างน้อย 5 ชั่วโมง ก่อนถึงเวลาเที่ยวบิน 

3.2 ผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางจังหวัดเชียงราย สามารถใช้บริการได้ โดยทางสายการบินนกแอร์ ได้มีการจัดเตรียมรถรับส่งจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย


4. สำหรับผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ 

ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อรับสิทธิ์ช่วยเหลือได้ทาง https://forms.gle/R3rpT8mKBJipJPR8A  หรือจุดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินนกแอร์ ณ สนามบินต้นทางนอกจากนี้ สายการบินนกแอร์แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วันที่ 31 กรกฎาคม  65 โดยทางสายการบินนกแอร์ขอเยียวยาผู้โดยสาร 5 มาตรการ ประกอบด้วย

1.ผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ 100%  ตลอด 1 ปี ยังไม่จำเป็นต้องเดินทาง 

2.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทุกเส้นทางบิน ไม่จำกัดวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 3.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ไปเดินทางในวันอื่นแทนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4.ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าบัตรโดยสารได้ 100% 

5.ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ DD108 เส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เชียงราย ที่ได้เกิดเหตุลื่นไถลเมื่อคืนวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น จะได้รับบัตรโดยสารไป-กลับฟรีจากสายการบินนกแอร์ 1 ที่นั่ง โดยไม่ระบุชื่อผู้โดยสาร


ที่มา นกแอร์

ภาพประกอบ นกแอร์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง