TNN online วันหยุดยาวผู้โดยสารเดินทางคึกคัก คาดทะลุ 3.8 แสนคน

TNN ONLINE

Wealth

วันหยุดยาวผู้โดยสารเดินทางคึกคัก คาดทะลุ 3.8 แสนคน

วันหยุดยาวผู้โดยสารเดินทางคึกคัก คาดทะลุ 3.8 แสนคน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาดวันหยุดยาวผู้โดยสารเดินทางเดินทางทะลัก 3.8 แสนคน รวม 4 วัน มีเที่ยวบินโดยสาร 2,400 เที่ยวบิน
 นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. เปิดเผยว่า วันหยุดยาววันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดการณ์ว่าในช่วงวันดังกล่าว จะมีผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ใช้บริการ ณ ทสภ. เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ 95,000 คน และมีเที่ยวบินโดยสารเฉลี่ยวันละ 600 เที่ยวบิน 


ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทสภ. ได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรด้านการให้บริการ โดยในส่วนของผู้โดยสารขาออก ทสภ. ได้เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินรองรับการให้บริการของสายการบินครบทั้ง 318 เคาน์เตอร์ รวมทั้งมีระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service หรือ CUSS) จำนวน 196 เครื่อง และ ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag-Drop: CUBD) จำนวน 42 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันหลายสายการบินเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวแล้วเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและลดระยะเวลาการรอคิวเข้าเช็คอิน 


นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจุดต่าง ๆ ให้พอเพียงต่อการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาคับคั่ง อาทิ เจ้าหน้าที่จราจร พนักงานให้บริการรถเข็นกระเป๋า เจ้าหน้าที่จุดตรวจค้นสัมภาระ เจ้าหน้าที่ Airport Ambassador พร้อมจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการตรวจพื้นที่และตรวจสอบ

เฝ้าระวังวัตถุต้องสงสัย รวมทั้งเฝ้าสังเกตการณ์ด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งได้ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ (Airline Operators Committee : AOC) ให้ทุกสายการบินและผู้ให้บริการภาคพื้นมีความพร้อมให้บริการตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ณ ทสภ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


 ส่วนของการอำนวยความสะดวกด้านบริการรถสาธารณะ ทสภ. ได้มีการประสานผู้ประกอบการ อาทิ รถแท็กซี่ รถลีมูซีน รถบัส เพื่อเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น และหากผู้โดยสารต้องการนำรถมาจอด ทสภ. มีอาคารและลานจอดรถรองรับที่เพียงพอ รวมที่จอดรถกว่า 8,000 ช่องจอด สามารถจอดได้ที่ อาคารจอดรถ โซน 2 โซน 3 ลานจอดรถโซน 4 - 7 และลานจอดรถระยะยาวโซน A รวมถึงได้เปิดลานจอดรถระยะยาวโซน C 


ทั้งนี้ให้ผู้ใช้บริการได้จอดรถฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 1 สิงหาคม 2565 พร้อมกับมีรถเวียนภายในวิ่งให้บริการระหว่างอาคารผู้โดยสารกับลานจอดรถทุกโซน ทุก 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง


ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทสภ. ยังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และ ผู้ใช้บริการ สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงเว้นระยะห่างเมื่อใช้บริการในอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งได้เพิ่มรอบทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคารผู้โดยสารอย่างเพียงพอ 


ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 ภาพประกอบ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง