TNN online "สลากกินแบ่งรัฐบาล" ลุ้นสุ่มผู้ค้ารายใหม่ 7 หมื่นราย เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!

TNN ONLINE

Wealth

"สลากกินแบ่งรัฐบาล" ลุ้นสุ่มผู้ค้ารายใหม่ 7 หมื่นราย เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!

สลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นสุ่มผู้ค้ารายใหม่ 7 หมื่นราย เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!

ผู้ค้าสลาก ลุ้นกองสลากสุ่มตัวแทนผู้ค้า สลากกินแบ่งรัฐบาล อีก 7 หมื่นราย 10 ส.ค.นี้ ตรวจสอบเกณฑ์คัดเลือกได้เลยที่นี่!

วันนี้ (27 ก.ค.65) พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้า สลากกินแบ่งรัฐบาล รายใหม่ ปี 2565 นั้น  สำนักงานสลาก จะสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ ใช้โปรแกรมต้นฉบับที่กำหนดจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสื่อมวลชน และขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด คัดเลือกตัวแทนจังหวัด จังหวัดละ 3 ท่าน ร่วมสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ ให้โปร่งใส ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 


โดยสามารถ ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตัวแทนผู้ค้า สลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ที่ www.glo.or.th หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งให้สำนักงานฯ ทราบผ่านช่องทางดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารที่แสดงความถูกต้องได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 - 1 สิงหาคม 2565 และการคัดเลือกจะสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับแต่ละจังหวัด รวม 70,000 ราย (จากผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้ว จำนวน 314,152 ราย) ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนสลากดิจิทัลแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ และ สำนักงานสลาก จะสุ่มคัดเลือกวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 ณ อาคารออกรางวัล ชั้น 3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำข้อมูลจาก :  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ภาพจาก : TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ