TNN online ททท.ผุด"รัฐทัวร์ทั่วไทย" หนุนข้าราชการเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ 5 หมื่นล้าน

TNN ONLINE

Wealth

ททท.ผุด"รัฐทัวร์ทั่วไทย" หนุนข้าราชการเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ 5 หมื่นล้าน

 ททท.ผุดรัฐทัวร์ทั่วไทย  หนุนข้าราชการเที่ยวในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ 5 หมื่นล้าน

ททท.เตรียมชงครม.อนุมัติโครงการรัฐทัวร์ทั่วไทยหนุนข้าราชการเที่ยวในประเทศวันธรรมดาไม่ถือเป็นวันลาสูงสุด 2 วัน โดยเฉพาะเมืองรอง คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ 50,000 ล้านบาท

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เตรียมเสนอที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติ โครงการรัฐทัวร์ทั่วไทย  หลังจากโครงการผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ในเบื้องต้น  ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้ในวันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลาสูงสุด 2 วัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคมนี้เพื่อกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  


สำหรับรูปแบบของโครงการ เมื่อมีการเดินทางไปท่องเที่ยวแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดอาจกำหนดว่าเมื่อลาแล้ว อาจให้ไปเที่ยวหรือมีการทำงานในลักษณะต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะเดินทางไป อาทิ การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กระแสการท่องเที่ยวชุมชน เทศกาลประจำภาค ส่งเสริมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ หรือสนับสนุนพื้นที่ที่สร้างซอฟต์เพาเวอร์ได้ สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานได้ทุกที่ หรือเวิร์กเคชั่นด้วย 


สำหรับจำนวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 2.5 ล้านคน คาดว่า 90% ของคนกลุ่มนี้จะเข้าร่วมโครงการลาหยุดไปทำงานนอกสถานที่ 2 วันในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปี 2565 โดยสามารถเดินทางไปวันไหนก็ได้ แต่ขอให้เป็นวันธรรมดาเท่านั้น

       

นอกจากนี้จะ การเดินทางไปท่องเที่ยวอาจขอให้เดินทางไปยังเมืองรอง ที่มีอยู่ 55 จังหวัดเป็นหลัก เพื่อจะช่วยกระจายรายได้ลงไปถึงพื้นที่ เพราะกลุ่มกำลังคน ของรัฐ ถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้มั่นคงแน่นอน ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกับผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น 


" เบื้องต้นเฉลี่ยแล้วจะมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปประมาณ 4,100 บาท หากเดินทางประมาณ 90% จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างน้อย 5 หมื่นล้านบาทได้   ผลักดันให้ตลาดไทยเที่ยวไทยทั้งปี 2565 แตะ 160 ล้านคน-ครั้ง"


ที่มา ททท.

ภาพประกอบ พิกซาเบย์

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง