TNN online คนกรุงเฮ ! รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูเปิดบริการต้นปี 66

TNN ONLINE

Wealth

คนกรุงเฮ ! รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูเปิดบริการต้นปี 66

คนกรุงเฮ ! รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพูเปิดบริการต้นปี 66

“ศักดิ์สยาม”สั่งการบ้านเตรียมความพร้อมเปิดบริการ“รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง-สายสีชมพู” ต้นปี 66 จ่อนำบัตรโดยสาร EMV มาใช้หวังลดค่าแรกเข้า-จัดค่าโดยสารแบบแพคเกจลดภาระประชาชน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู ว่า ขณะนี้การดำเนินการในโครงการทั้ง 2เส้นทางพบว่ามีความคืบหน้าอย่างมาก  โดยรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) มีความคืบหน้ากว่า 92.93% ซึ่งเส้นทางนี้มีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือนม.ค.66 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิ.ย. 66 


ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย - มีนบุรี) มีความคืบหน้า 88.51%  และมีแผนเปิดให้บริการบางส่วนของเส้นทางในเดือน ก.พ.66 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือน ก.ค. 66  


ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการ ทั้งในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี ,การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟฟ้า และการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับระบบคมนาคมขนส่งรอง เช่น รถโดยสารประจำทางและเรือโดยสาร ตลอดจนการนำโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมมาใช้ 


กระทรวงคมนาคมจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการ  ใน 4 ด้าน 

ทั้งนี้ตนได้มีนโยบายสั่งการให้คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ดำเนินการดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการด้านการเดินรถ ให้มีการเชื่อมต่อการให้บริการระบบขนส่ง และการประเมินคุณภาพ ซึ่งในส่วนนี้เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะให้บริการเสมือนจริงโดยยังไม่เก็บค่าโดยสารจนกว่าจะมีการทดสอบระบบเพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและแก่ไขเรียบร้อย 


2. คณะอนุกรรมการด้านราคาค่าโดยสารและบัตรโดยสาร ให้นำเทคโนโลยีบัตรโดยสารในรูปแบบ EMV (Europay Mastercard Visa) มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันให้พิจารณาการลดค่าแรกเข้าการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อน รวมถึงให้จัดทำรูปแบบอัตราค่าโดยสารแบบแพคเกจ ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อตามแนวเส้นทาง 


 3. คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ ให้เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกชี้แจงประชาชนทั้งการเปิดให้บริการ และ เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าที่ให้บริการขณะนี้ 


4. ด้านการเตรียมการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการทั้ง 2 สาย โดยให้ประสานคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการขอพระราชทานนามแนวเส้นทางโครงการทั้ง 2 สาย โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด


ที่มา คมนาคม  

ภาพประกอบ  คมนาคม  

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง