TNN online เคาะมาตรการบรรเทา ‘ราคาน้ำมัน’ คง NGV ช่วยแท็กซี่-อุ้มค่าก๊าซหุงต้มบัตรสวัสดิการ

TNN ONLINE

Wealth

เคาะมาตรการบรรเทา ‘ราคาน้ำมัน’ คง NGV ช่วยแท็กซี่-อุ้มค่าก๊าซหุงต้มบัตรสวัสดิการ

เคาะมาตรการบรรเทา ‘ราคาน้ำมัน’ คง NGV ช่วยแท็กซี่-อุ้มค่าก๊าซหุงต้มบัตรสวัสดิการ

กบง. เคาะมาตรการบรรเทาราคาน้ำมัน ช่วง ก.ค.-ก.ย.65 ปรับส่วนผสมขั้นต่ำไบโอดีเซล-คงราคา EGV ช่วยแท็กซี่-อุ้มส่วนลดก๊าซค่าหุงต้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้ (15 มิ.ย. 65) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 65 

โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน ให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ดังนี้ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 ไม่ต่ำกว่า 5% และไม่สูงกว่า 20% โดยปริมาตร

อีกทั้งยังขอความร่วมมือจากผู้ค้าน้ำมัน คงค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วไม่เกิน 1.40 บาท/ลิตร โดยที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการบริหารจัดการอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้ค่าการตลาดของน้ำมันเชื้อเพลิงกลุ่มดีเซลหมุนเร็วแต่ละชนิดไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ ธพ. เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

 นายกุลิศ กล่าวว่า ที่ประชุม กบง. ยังได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 3 เดือน ในช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย. 65 โดยมอบหมายให้ ธพ. จัดทำคำขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 65 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 55 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. 65 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 4,000,000 ราย รวมเงินงบประมาณ 220,000,000 บาท

พร้อมทั้งเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซ NGV ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ จาก PTT คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการเอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาท/กิโลกรัม ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.- ก.ย. 65

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเป็นชอบมาตรการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทยอยปรับขึ้นราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG 3 ครั้ง ไปที่ 19.9833 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยปรับขึ้นเดือนละ 0.9346 บาท/กิโลกรัม ซึ่งไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. -  30 ก.ย. 65

 การขึ้นราคาดังกล่าว เนื่องจากราคา LPG โลกยังทรงตัวระดับสูงที่ 750 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน แม้ที่ผ่านมา กบง.จะให้ขึ้นราคาเดือนละ 1 บาท/กิโลกรัม มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 65 ก็ตาม แต่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ยังคงต้องนำเงินไปอุดหนุนราคาอย่างต่อเนื่อง เพราะราคา LPG ที่แท้จริงปัจจุบันอยู่ที่ 460 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม แต่ปัจจุบันยังจำหน่ายเพียง 363 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับกองทุนฯ อุดหนุนราคาอยู่ประมาณ 100 บาท/ถังขนาด 15 กิโลกรัม และที่ผ่านมากองทุนฯ ใช้เงินอุดหนุนราคาไปมากถึง 3 หมื่นล้านบาทแล้ว  การขึ้นราคา LPG ดังกล่าว จะช่วยให้กองทุนฯ ลดเงินอุดหนุนราคา LPG ได้เดือนละ 200 ล้านบาท

โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน กบน. เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ประสาน บมจ.ปตท.(PTT) ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.65

 นายกุลิศ กล่าวถึงกรณีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงกลั่นในการลดค่าการกลั่นน้ำมันลงว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการหารือซึ่งมีหลายรูปแบบ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและชี้แจงกับประชาชนอีกครั้งในเร็วๆ นี้ ส่วนเงินที่ได้จากลดค่าการกลั่นจะนำมาช่วยเหลือทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล ส่วนจะเอามาลดราคาให้ประชาชนทันที หรือนำเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ นั้น คงต้องพิจารณาอีกครั้ง แต่ยืนยันว่ามาตรการที่จะออกมาจะเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นก่อนเท่านั้น โดยค่าการกลั่นเฉลี่ยปี 65 ระหว่างม.ค.- พ.ค. 65 อยู่ที่ 3.27 บาทต่อลิตร

ข้อมูลจาก  :  คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

ภาพจาก :   AFP


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง