TNN online เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมเพิ่มสุข" บนวอลเล็ต สบม.วันแรก เต็มแล้ว!

TNN ONLINE

Wealth

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ "ออมเพิ่มสุข" บนวอลเล็ต สบม.วันแรก เต็มแล้ว!

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม.วันแรก เต็มแล้ว!

กระทรวงการคลัง เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข" วงเงิน 10,000 หมื่นล้านบาท ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย.2565 ลงทุนเริ่มต้นเพียง 100 บาท ล่าสุดเต็มแล้ว!

วันนี้ (13 มิ.ย.65) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "ออมเพิ่มสุข" วงเงินรวม 5.5 หมื่นล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ชดเชยการขาดดุล ของปีงบประมาณ 2565 

ทั้งนี้ แบ่งจำหน่าย 2 รุ่นอายุ ในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.50% ต่อปี ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท ถึง 10 ล้านบาท

สำหรับประชาชนทั่วไป

- รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.9% ต่อปี

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.6% ต่อปี เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2565

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

- รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)

เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2565 ผ่าน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

วันจำหน่าย 3 ช่วง ได้แก่

- วันที่ 13-30 มิ.ย. 65 วงเงิน 10,000 ล้านบาท ขายผ่าน "วอลเล็ต สบม." ให้แก่ประชาชน วงเงินซื้อ 100-10 ล้านบาท/ราย

- วันที่ 15-19 มิ.ย. 65 วงเงิน 40,000 ล้านบาท ขายผ่านสถาบันการเงิน BBL KTB KBANK และ SCB ให้แก่ประชาชน วงเงินซื้อ 1,000-10 ล้านบาท/ราย

- วันที่ 20-30 มิ.ย. 65 วงเงินที่เหลือจากวันที่ 15-19 มิ.ย. 65 ขายผ่านสถาบันการเงิน BBL KTB KBANK และ SCB ให้แก่ประชาชน วงเงินซื้อ 1,000-ไม่จำกัด

ล่าสุด เวลา 9.15 น. ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า "ขณะนี้ พันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม. รุ่นออมเพิ่มสุข ได้จำหน่ายเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาทแล้ว ทั้งนี้ ธนาคารยังได้ร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมเพิ่มสุข” อีก 2 รุ่น วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน"

อ่านเงื่อนไขรายละเอียด และวิธีการซื้อได้ที่นี่ https://www.tnnthailand.com/news/wealth/116479/

เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ ออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม.วันแรก เต็มแล้ว!ข้อมูลจาก Krungthai Care

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง