TNN online “ไทย-แคนาดา” เร่งเจรจา FTA ดันส่งออกข้าว-สินค้ารักษ์โลก-เกม เจาะตลาดอเมริกาเหนือ

TNN ONLINE

Wealth

“ไทย-แคนาดา” เร่งเจรจา FTA ดันส่งออกข้าว-สินค้ารักษ์โลก-เกม เจาะตลาดอเมริกาเหนือ

“ไทย-แคนาดา” เร่งเจรจา FTA ดันส่งออกข้าว-สินค้ารักษ์โลก-เกม เจาะตลาดอเมริกาเหนือ

“ไทย-แคนาดา” หารือผลักดันให้สนับสนุนการนำเข้าข้าวหอมมะลิ ข้าวเพื่อสุขภาพ เกมดิจิทัล และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากไทย ช่วยเชฟไทยขอวีซ่าให้เร็วขึ้น เห็นพ้องเร่งทำ FTA อาเซียน – แคนาดา เน้นให้ความสำคัญผู้ประกอบการ MSMEs และกลุ่มเปราะบาง ในช่วงโควิด-19

วันนี้( 25 พ.ค.65) นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ธุรกิจขนาดเล็ก และการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของแคนาดา เนื่องในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมาการค้าและการลงทุนระหว่างกันมีพัฒนาการที่ดี รวมทั้งมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน  โดยการหารือครั้งนี้ ไทยได้ขอให้แคนาดาสนับสนุนการนำเข้าข้าวหอมมะลิ และข้าวเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งช่วยผลักดันการขอวีซ่าของเชฟไทยให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารไทยในแคนาดา พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ MSMEs และกลุ่มเปราะบาง ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ยากลำบากของสถานการณ์โควิด-19


ทั้งนี้ ไทยได้ขอให้แคนาดาสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ใช้แทนพลาสติก ซึ่งจะสอดรับกับนโยบายห้ามใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use plastic) ของแคนาดา และสินค้าสร้างสรรค์ (Creative) โดยเฉพาะเกมดิจิทัล ซึ่งขอให้แคนาดาช่วยส่งเสริมกิจกรรม Online Business Matching (OBM) เพื่อให้ภาคธุรกิจเกมดิจิทัลของไทยและแคนาดาได้มีโอกาสร่วมงานกัน


นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเจรจาเอฟทีเอ อาเซียน-แคนาดา และพร้อมผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลโดยเร็ว เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจทั้งของอาเซียนและแคนาดา เพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน และช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของทั้งสองภูมิภาคให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น


สำหรับ ในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค. – มี.ค. 2565) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่ารวม 727.05 ล้านเหรียญสหรัฐ (23,793.25 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 25.37% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 501.50 ล้านเหรียญสหรัฐ (16,363.70 ล้านบาท) และไทยนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 225.55 ล้านเหรียญสหรัฐ (7,429.56 ล้านบาท) สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน ผลิตภัณฑ์ยาง และข้าว และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ปุ๋ย เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 


ข้อมูลจาก : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

ภาพจาก :  พีอาร์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง