TNN online แม็คกรุ๊ปคาดเปิดประเทศเพิ่มกำลังซื้อหนุนยอดขายต่อบิลเพิ่ม

TNN ONLINE

Wealth

แม็คกรุ๊ปคาดเปิดประเทศเพิ่มกำลังซื้อหนุนยอดขายต่อบิลเพิ่ม

แม็คกรุ๊ปคาดเปิดประเทศเพิ่มกำลังซื้อหนุนยอดขายต่อบิลเพิ่ม

แม็คกรุ๊ปรับกลยุทธ์การตลาดช่วงโควิดเน้น Product Mix คุมเข้มต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย เผยไตรมาส 3/2565 กำไรสุทธิ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.3% คาดเปิดประเทศเพิ่มกำลังซื้อหนุนยอดขายต่อบิลเพิ่ม

นายเจมส์ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  MC   เปิดเผยว่า  แนวโน้มช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาส 4/2565  (เมษายน-มิถุนายน 2565) คาดว่าจะสดใสต่อเนื่อง หลังเปิดประเทศและรัฐกำลังประกาศให้โควิด-19     เป็นโรคประจำถิ่น  รวมถึงบริษัทเร่งปรับโฉมและขยาย Mc Outlet เพิ่ม 


ซึ่งคาดว่าสิ้นมิถุนายนนี้จะมี Mc Outlet ครบ 72 สาขา จากสิ้นเมษายน Mc Outlet มีสาขารวม 68 สาขา พร้อมเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ เพื่อกระตุ้นยอดขายต่อบิลให้เพิ่มสูงขึ้น  สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 110 ล้านบาท เติบโตขึ้น 18.3% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 93 ล้านบาท   


ทั้งนี้แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกภายในประเทศ ยังคงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านจากผลกระทบของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับราคาสินค้า และค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครน 


แต่จากการปรับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นคุมเข้มต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย พร้อมปรับ เกมการตลาดเน้นทำ Product Mix ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทสามารถเติบโตได้แข็งแกร่ง


นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin : GP) ให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องในไตรมาสนี้อยู่ที่   65.3% ปรับเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 60.7% และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin : NP) อยู่ที่ 14.8% เพิ่มขึ้นจากระดับ 11.9% ในช่วงเดียวกันปีก่อน จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ดี โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)  ปรับลดลงราว 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เหลือ 347 ล้านบาท


ขณะที่รายได้จากการขายอยู่ที่ 738 ล้านบาท ปรับลดลงราว 5% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  สาเหตุสำคัญมาจากช่องทางจำหน่ายออฟไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่มีสัดส่วนถึง 91% ของยอดขายรวม ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 


ขณะที่ยอดขายจากช่องทางออนไลน์ยังไม่สามารถเข้ามาชดเชยยอดขายที่หายไปได้ทั้งหมด เนื่องจากกำลังซื้อที่ถดถอย โดยช่องทางร้านค้าปลีกตัวเอง (Freestanding Shop) มียอดขายจำนวน 447 ล้านบาท, ห้างสรรพสินค้า (Department Store) จำนวน 180 ล้านบาท, ซูเปอร์สโตร์ (Superstore) จำนวน 4 ล้านบาท และช่องทางออนไลน์  (E-Commerce) จำนวน 69 ล้านบาท 

 


ทั้งนี้ ฐานะการเงินของบริษัทล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นทั้งหมดจำนวน 1,851 ล้านบาท และการที่บริษัทไม่มีหนี้สินในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นก็จะไม่ได้รับผลกระทบ และพร้อมที่จะแสวงหาโอกาสต่อยอดธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ผลักดันภาพรวมรายได้และกำไรสุทธิงวดปี 2565 ให้เติบโตต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้


ที่มา บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

ภาพประกอบ   บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    


ข่าวแนะนำ