TNN online กบน.มีมติตรึงราคา "น้ำมันดีเซล" ไว้ที่ 32 บาท/ลิตรในสัปดาห์นี้

TNN ONLINE

Wealth

กบน.มีมติตรึงราคา "น้ำมันดีเซล" ไว้ที่ 32 บาท/ลิตรในสัปดาห์นี้

กบน.มีมติตรึงราคา น้ำมันดีเซล ไว้ที่ 32 บาท/ลิตรในสัปดาห์นี้

มติ กบน. ให้คงราคา "น้ำมันดีเซล" ในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร ช่วยบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพให้กับประชาชน

วันนี้(9พ.ค.65) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้คงราคาน้ำมันดีเซลในสัปดาห์นี้ไว้ที่ 32 บาท/ลิตร เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้กับประชาชน

สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง โดยราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) วันที่ 6 พ.ค. 65 อยู่ที่ 160.65 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

ขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน (8 พ.ค.) ติดลบ 66,681 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท

อนึ่ง กบน. ได้พิจารณาปรับราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาท/ลิตร และจะทยอยปรับราคาขึ้นลงเป็นรายสัปดาห์

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง