TNN online ข่าวดี! วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี! วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

ข่าวดี! วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา

วันนี้ (3 พ.ค.65) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง 

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน 

ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน 

ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน 

ในวันหยุดราชการประจำปีเดือนพฤษภาคม 2565 ดังนี้

- วันฉัตรมงคล วันพุธที่ 4 พ.ค. 65 

- วันพืชมงคล  วันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 65

- วันวิสาขบูชา  วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 65

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2565 ยกเว้นค่าทางด่วนฟรี 3 สายทาง

ข้อมูลจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง