TNN online ปิดจ๊อบคนละครึ่งเฟส 4 ยอดใช้จ่ายถล่มทลาย 6 หมื่นล้าน

TNN ONLINE

Wealth

ปิดจ๊อบคนละครึ่งเฟส 4 ยอดใช้จ่ายถล่มทลาย 6 หมื่นล้าน

ปิดจ๊อบคนละครึ่งเฟส 4 ยอดใช้จ่ายถล่มทลาย 6 หมื่นล้าน

คลังสรุปผลใช้จ่ายมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศสิ้นสุดเม.ย. 3 โครงการมีผู้ใช้สิทธิ 40.95 ล้านราย คนละครึ่งเฟส 4 เสียงตองรับท่วมท้นเงินสะพัด 6 หมื่นล้าน ร้านอาหาร-เครื่องดื่มแชมป์

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตัวเลขเบื้องต้น การใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ที่ได้สิ้นสุดโครงการทั้ง 3 โครงการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยมีผู้ใช้สิทธิสะสมทั้ง 3 โครงการรวม  40.95 ล้านราย ยอดใช้จ่ายสะสมทั้งหมด 70,458.8 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้ 


1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.37 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 7,918.8 ล้านบาท 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 1.31 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 704.9 ล้านบาท  


3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 25.46 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 60,002.8 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 8.06 แสนราย


 ซึ่งมียอดใช้จ่าย 1,832.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 26.27 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 61,835.1 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 31,490.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 30,344.6 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 25,747.8 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 10,742.4 ล้านบาท


 ร้าน OTOP 2,837.3 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 21,282.6 ล้านบาท ร้านบริการ 1,107.6 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 117.4 ล้านบาท สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 26.38 ล้านราย เป็นประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่กดยืนยันสิทธิและมีการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 25.46 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และในส่วนของผู้ประกอบการ มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 1.36 ล้านราย  

โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.98 หมื่นราย

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 1,836.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 957.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 879.4 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 9.49 หมื่นราย 

 

โฆษกกระทรวงการคลังยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี 2565 แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการที่มีส่วนช่วยเสริมการบริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมทั้งจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

     

ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  

ภาพประกอบ   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  

 

ข่าวแนะนำ