TNN online น่าเป็นห่วง ! คนไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ 14 ปี แตะ 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือน

TNN ONLINE

Wealth

น่าเป็นห่วง ! คนไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ 14 ปี แตะ 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือน

น่าเป็นห่วง ! คนไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ 14 ปี แตะ 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือน

"ธนวรรธน์"เผยวันแรงงานเงินสะพัด 1,525 ล้านบาท ลดลง 14.9% หลังเงินตึงมือ เผยคนไทยหนี้ครัวเรือนพุ่ง 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือนสูงสุดในรอบ 14 ปี ขณะที่ค่าครองชีพสูง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทย กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน จากกลุ่มตัวอย่างพบว่า แรงงานส่วนใหญ่  99 % มีหนี้ ส่งผลทำให้หนี้ครัวเรือนในปีนี้สูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือน เป็นยอดหนี้ที่สูงสุดในรอบ 14 ปี และคิดเป็นสัดส่วน 90 % ต่อ GDP 


โดยสาเหตุหลักเกิดจากรายได้ของแรงงานไม่พอกับรายจ่ายที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าครองชีพและราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีหนี้เดิมทำให้ต้องมีการระมัดระวังการใช้จ่ายและมีการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้น ส่งผลทำให้วันหยุดแรงงานปีนี้ ผู้ใช้แรงงานมีการปรับตัวลดค่าใช้จ่ายทำให้ยอดเงินสะพัดวันแรงงานปีนี้ลดลง 14.9  % คิดเป็นมูลค่าเพียง 1,525 ล้านบาท


อย่างไรก็ตามผู้ใช้แรงงานต้องการให้รัฐบาลดูแลในเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ดูแลการว่างงาน รวมถึงการชำระหนี้ โดยในเวลานี้มองว่าค่าแรงขั้นต่ำน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจึงควรปรับค่าแรงให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ


 สำหรับมุมมองของนักวิชาการต่อการปรับขึ้นค่าแรงตามข้อเสนอ 492 บาทเป็นอัตราเดียวทั่วประเทศนั้น  สูงเกินไป เพราะถือเป็นการปรับขึ้นในครั้งเดียว 10-20% ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอยู่ในเวลานี้อาจไม่สามารถรับได้และอาจเลือกการปลดคนงานแทนการปรับขึ้นค่าแรง ดังนั้น แนวทางที่ดีจึงควรปรับไปตามกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีในแต่ละจังหวัด


น่าเป็นห่วง ! คนไทยหนี้ท่วมสูงสุดรอบ 14 ปี แตะ 2.18 แสนบาทต่อครัวเรือน

ที่มา หอการค้าไทย 

ภาพประกอบ หอการค้าไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง