TNN online เช็กเลย!ขั้นตอนตรวจสอบผู้ค้าสลาก 80 บาท ตัวจริง มีอะไรบ้าง?

TNN ONLINE

Wealth

เช็กเลย!ขั้นตอนตรวจสอบผู้ค้าสลาก 80 บาท ตัวจริง มีอะไรบ้าง?

เช็กเลย!ขั้นตอนตรวจสอบผู้ค้าสลาก 80 บาท ตัวจริง มีอะไรบ้าง?

สำนักงานสลากฯ เผยคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา พร้อมชี้แจงขั้นตอนตรวจสอบผู้ค้าสลาก 80 บาท ตัวจริง ยืนยันมีมาตรการคัดกรองเข้มงวด

วันนี้ (24 มีนาคม 2565) นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา  ว่า ภาพรวมของการดำเนินมาตรการทั้ง 3 มาตรการ ประกอบด้วย โครงการสลาก 80 ซึ่งในเฟสแรกมี 77 จุด  ขณะนี้ได้มีการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย ในส่วนของกรุเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคกลาง รวม 151 จุด อยู่ระหว่างการทำสัญญารับสลากไปจำหน่าย เริ่มงวด 2 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะทำให้ยอดรวมของจุดจำหน่ายสลากโครงการ 80 มีทั้งหมด 228 ราย (18 จังหวัด) สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกและภาคใต้ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง  


สำหรับการคัดกรองผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้า ทั้งในส่วนของรายเดิม ปี 2558 และที่สมัครใหม่ 2565 นั้น เนื่องจากผู้ลงทะเบียนมีจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยใช้การตรวจสอบการจำหน่ายจริงตามราคา และข้อมูลจากภาครัฐในการดำเนินการคัดกรอง ได้แก่ กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มาประกอบการพิจารณา เพื่อให้การคัดกรองมีความแม่นยำถูกต้อง และได้ผู้ที่ทำอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวจริงที่กำลังขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในปัจจุบัน ไม่ใช่  ผู้ที่นำสลากไปจำหน่ายต่อให้แก่พ่อค้าคนกลาง  สำหรับการดำเนินการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยสำนักงานสลากฯ นั้น อยู่ระหว่างพัฒนาระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ระยะเวลาอันใกล้ 


โดยวิธีการตัดกรองนั้น จะใช้แนวเดียวกันทั้งระบบ  ได้แก่

1.การคัดกรอง โดยให้ผู้ซื้อช่วยยืนยันการขายในราคา 80 บาท ผ่านระบบการสแกนคิวอาร์โค้ด

2.การซื้อขายผ่านแอปเป๋าตัง และ ถุงเงิน

3.ได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ส่งรายชื่อผู้ค้าตัวจริงในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้ในการคัดกรอง

4.ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจภูธร 9 ภาค และตำรวจนครบาลทั่วประเทศ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ค้าในพื้นที่รับผิดชอบ

5.ประสานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกันสังคม กรมการปกครอง กรมบัญชีกลาง กองทุนการออมแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม เพื่อดูข้อมูลการประกอบอาชีพ


ด้านนายธนวรรธน์  พลวิชัย กรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวถึงรายละเอียดของการตรวจสอบการเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง ของผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิมปี 2558 โดยวิธีการ Scan QR Code จากผู้ซื้อสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท และการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” ว่า มาตรการดังกล่าว มีความสำคัญและจะช่วยยืนยันการจำหน่ายสลากของผู้ขายได้ ทั้งในส่วนของระบบซื้อ-จองล่วงหน้าและระบบตัวแทนจำหน่าย นอกจากนี้ สำนักงานสลากฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือทุกจังหวัด ในการสำรวจผู้จำหน่ายสลากจริงที่จำหน่ายสลากในพื้นที่ของจังหวัด เพื่อนำข้อมูลผู้ที่จำหน่ายสลากจริงที่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัด มาตรวจสอบร่วมกับข้อมูลจากการลงพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ขายสลากทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้  อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และมีการตรวจสอบด้วยความรอบคอบครบถ้วนทุกมิติ สำนักงานสลากฯ จึงกำหนดเวลาผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 ที่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเดือนมกราคม 2565 แล้ว สามารถทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ได้ไปพลางก่อน จนกว่าสำนักงานฯ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายใหม่ทั้งหมด และให้แยกจำนวนผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 และรายใหม่ ปี 2565 ออกจากกัน เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ 


ทั้งนี้  ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายเดิม ปี 2558 มีจำนวนไม่เกิน 129,290 ราย (จากยอดผู้ยืนยันตัวตนเดือนมกราคม 2565)  และ ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ รายใหม่  ปี 2565  จะมีจำนวนไม่เกิน 70,000 ราย ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว 

 

อย่างไรก็ดี จากการที่ได้มีการทดสอบระบบ ให้ผู้ซื้อสลาก Scan QR Code จากผู้ซื้อสลากเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงในราคา 80 บาท และให้มีการจำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”  ตั้งแต่ งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงงวดวันที่ 16 เมษายน 2565  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการใช้ระบบ มาตรวจสอบการเป็นผู้จำหน่ายสลากจริง นั้น  สำนักงานฯ จะดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้จำหน่ายสลากจริงด้วยวิธีดังกล่าวอีกอย่างน้อยจำนวน 3 งวด ในภายหลัง  สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น สำนักงานสลากฯ จะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องร่วมเป็นองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดการรับรู้เป็นวงกว้างและเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และจะประกาศอย่างเปิดเผย รวมถึงขั้นตอนในการคัดเลือกและกำหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบผู้ค้าจริงในระบบตัวแทนจำหน่ายสลากสอดคล้องกับระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการทำสัญญา สำนักงานสลาก ฯ จะนำระบบการตรวจสอบมาใช้กับระบบตัวแทนจำหน่ายประเภทบุคคลทั่วไป(รายย่อย) คนพิการที่รับสลากที่ไปรษณีย์ และนิติบุคคลด้วยเช่นเดียวกัน คือดาวน์โหลด QR Code มาติดไว้ที่จุดจำหน่ายสลาก เพื่อให้ผู้ซื้อ scan ยืนยันการจำหน่ายสลากราคา 80 บาทผ่านไลน์ของสำนักงานฯ และในส่วนของตัวแทนรายย่อย และคนพิการที่รับสลากที่ไปรษณีย์ ให้สมัครแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และซื้อ-ขายสลากผ่านระบบแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ“ถุงเงิน”  สำหรับ ตัวแทนนิติบุคคล(สมาคม องค์กร มูลนิธิคนพิการ) นั้น มีมาตรการตรวจสอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงการนำสลากไปจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ด้วย


ที่มา : สำนักงานสลากฯ

ภาพประกอบ : TNN Onlineข่าวแนะนำ