TNN online รัฐแบะท่าตรึงดีเซลแค่เม.ย. อุดหนุนบางส่วนหากตลาดโลกยังพุ่ง

TNN ONLINE

Wealth

รัฐแบะท่าตรึงดีเซลแค่เม.ย. อุดหนุนบางส่วนหากตลาดโลกยังพุ่ง

รัฐแบะท่าตรึงดีเซลแค่เม.ย.  อุดหนุนบางส่วนหากตลาดโลกยังพุ่ง

กองทุนน้ำมันฯ พร้อมตรึงดีเซล 30 บาท/ลิตร ถึงสิ้นเดือนเม.ย.นี้ ก่อนขยับเพดานอุดหนุนครึ่งราคาหากเกิน 30 บาทต่อลิตร ยันขยับราคาก๊าซหุงต้มถังละ 15 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เม.ย.-มิ.ย. 65 พยุงสถานะกองทุนติดลบกว่า 3.2 หมื่นล้านบาท แย้มเงินกู้ 2 หมื่นล้านก้อนแรกเข้ากลางเดือนเม.ย.นี้


นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกเดือนมี.ค.ว่า ผันผวน เนื่องจากความขัดแย้งของรัสเชีย - ยูเครน โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดูไบอยู่ที่ 111.15 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาเบนซินอยู่ที่ 133.22 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาดีเซลอยู่ที่ 139.51 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มี.ค. จำนวน 13 ครั้ง  ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีการปรับเพิ่มลดตามราคาน้ำมันที่ขึ้นลงเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 30 บาท/ลิตร และค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.40 บาท/ลิตร โดยอัตราชดเชยน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 7.97 บาท/ลิตร


“ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ไปจนถึงสิ้นเดือนม.ย.2565 หลังจากนั้นรัฐจะช่วยอุดหนุนส่วนที่ทยอยรับขึ้นครึ่งนึงนั้น วันที่ 24 มี.ค.2565 รัฐบาลจะแถลงอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายความชัดเจนเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งยอมรับว่าเมื่อถึงจุดที่ต้องหาแหล่งเงินอื่นจากเงินกู้ รัฐอาจเข้ามาดูเรื่องแหล่งเงินสนับสนุนหรืออาจจะขยับราคา ซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมด เช่น อาจทยอยปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นจาก 30 บาท/ลิตร เป็น 32-34-36-38 เป็นต้น ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบาย”


สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 20 มีนาคม 2565 ติดลบ 32,831 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน ติดลบ 4,028 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 28,803 ล้านบาท จำนวนเงินฝากที่กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินมีจำนวน 16,500 ล้านบาท สภาพคล่อง ณ วันที่ 22 มี.ค. กลุ่มน้ำมันมีรายจ่ายวันละ 546.12 ล้านบาท กลุ่มก๊าซ LPG มีรายจ่ายวันละ 87.18 ล้านบาท


ทั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีบทบาทหลักในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศในช่วงที่เกิดวิกฤตด้านราคาพลังงาน โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะเข้าไปชดเชยเพื่อให้น้ำมันดีเซลอยู่ที่ระดับราคาไม่เกิน 30 บาท/ลิตร และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในหลายด้าน โดยจะใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG ให้ไม่ขึ้นสูงเกินไปสำหรับการปรับราคาก๊าซ LPG คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา LPG 3 ครั้ง โดยปรับขึ้นเดือนละ 1 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 1  เม.ย.  ทำให้ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 333 บาท/ถัง 15 กก. 1 พฤษภาคม 2565 ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 348 บาท/ถัง 15 กก.และราคาขายปลีกจะปรับขึ้นเป็น 363 บาท/ถัง 15 กก. ปัจจุบันตรึงราคาก๊าซ LPG ไว้ที่ 318 บาท/ถัง 15 กก.อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ครั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีรายจ่ายเพื่ออุดหนุนราคาขายปลีกโดยในเดือนเม.ย.65 มีรายจ่ายประมาณ 2,418 ล้านบาท/เดือน เดือนพ.ค.  มีรายจ่ายประมาณ 2,133 ล้านบาท/เดือน และเดือนมิ.ย. มีรายจ่ายประมาณเดือนละ 1,849 ล้านบาท/เดือน


ส่วนความคืบหน้าเรื่องการกู้เงินยืมจากสถาบันการเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาท  ยังอยู่ในช่วงเวลาการยื่นข้อเสนอของสถาบันการเงินถึงวันที่ 31 มี.ค. ซึ่งยังเป็นไปตามเป้าหมายว่าจะได้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนเม.ย.นี้ 


นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มี.ค.เห็นเชอบร่างแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงปี 63 - 67 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในเรื่องหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 


พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์การถอนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (Exit Strategy) โดยเมื่อฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้ติดลบหากระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับวิกฤตจนส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดลบ ให้เริ่มดำเนินกลยุทธ์ถอนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยปรับลดการช่วยเหลือลงที่่มา กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  

ภาพประกอบ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง