TNN online ชงกบง.วันนี้ ! อุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินอุ้มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

TNN ONLINE

Wealth

ชงกบง.วันนี้ ! อุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินอุ้มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

 ชงกบง.วันนี้ ! อุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินอุ้มผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ

กระทรวงพลังงานชงกบง.วันนี้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง อุดหนุนก๊าซหุงต้ม-เบนซินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากเห็นชอบเตรียมชงครม.อนุมัติทันที

กระทรวงพลังงานระบุว่า ในการประชุม กบง.วันนี้ ( 17 มี.ค.) กรมธุรกิจพลังงานจะเสนอมาตรการช่วยเหลือก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภาคครัวเรือน ผ่านบัตรสวัส ดิ การแห่งรัฐ ที่ปัจจุบันผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน ได้รับเงินอุดหนุนค่าซื้อก๊าซหุงต้มจาก 45 บาท ต่อครัวเรือน เป็นเวลา 3 เดือน เพิ่มอีก 55 บาท เป็น 100 บาทในช่วงเวลา 3 เดือน โดยกระทรวงพลังงานหารือกับกระทรวงการคลังขอสนับสนุนจากงบกลางในการช่วยเหลือครั้งนี้


ส่วนมาตการช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันเบนซินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขณะนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เร่งหารือกับกระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้รถจักยานยนต์ที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งมีอยู่ 21 ล้านคัน และต้องแยกจำนวนผู้ถือบัตรฯ เพื่อจะได้ทราบงบประมาณที่สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินที่ 50 ลิตรต่อเดือน ซึ่งหากไม่มีการปรับแก้ไข คาดว่ามาตรการทั้ง 2 จะผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม หลังจากนั้นจะเสนอครม.พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ทันเติมเงินเดือนเม.ย. 2565


นอกจากนี้ ที่ประชุม กบง.จะเห็นชอบแนวทางในการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มแอลพีจีที่จะครบกำหนดตามมาตรการที่ทระทรวงพลังงาน โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เงินสนับสนุนเดือนละราว 2,000 ล้านบาท พยุงราคาไม่ให้เกิน 318 บาท ต่อถัง 15 กก. ในวันที่ 31 มี.ค. 2565 นี้ และจะปรับราคาเป็น 333 บาทต่อถัง จากราคาจริงที่กว่า 400 บาทต่อถัง


ขณะเดียวกันได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนเพิ่มของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในราคากว่า 2 บาท โดยกำหนด 2 แนว คือ ให้ราคาเท่าทุนหรือบวกจากทุนนิดหน่อย เพราะแต่ละประเภทโรงไฟฟ้าไม่เหมือนกัน หรือให้ราคาเท่ากันไปเลย และไม่ดูต้นทุนการติดตั้ง เป็นต้น แต่จะต้องไม่เกินราคาที่รับซื้อรายเก่าคาดว่าจากการปรับราคาครั้งนี้ จะมีโรงงานที่มีศักยภาพพร้อมขายทันทีรวมกัน  200 เมกะวัตต์  


"ส่วนใหญ่เป็นโรงงานน้ำตาล จะเดินเครื่องช่วงหีบอ้อย มีกำลังผลิตเหลือเอามาทำเป็นไฟฟ้าขายเป็น SPP ช่วงไหนไม่หีบอ้อยก็ผลิตไฟฟ้าขายเข้ารัฐ และหาเชื้อเพลิงเพิ่มเติม เช่น ใบอ้อย ซังข้าวโพด มาผลิตไฟฟ้าได้”  


สำหรับการดำเนินการจัดทำแผนรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลส่วนเพิ่ม เพื่อลดผลกระทบจากปริมาณก๊าซธรรมชาติในแหล่งเอราวัณที่หายไป เนื่องจากปัจจัยราคาแอลเอ็นจีโลกที่สูงขึ้นและประเทศไทยถือเป็นประเทศที่นำเข้าก๊าซ รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายการบริหารจัดการแหล่งเอราวัณล่าช้า กำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาระบบแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่กำหนดปริมาณการผลิตก๊าซขั้นต่ำ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่งผลให้เชื้อเพลิงก๊าซฯบางส่วนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศหายไป และยังเป็นไปตามมติ กพช.

ที่มา กระทรวงพลังงาน 

ภาพประกอบ  ปตท.,คลัง

 

ข่าวแนะนำ