TNN online แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ-100 ในไทย

TNN ONLINE

Wealth

แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ-100 ในไทย

แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ-100 ในไทย

แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ-100 ในไทย

วันนี้( 17 มี.ค.65) บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ประเภท Call และ Put อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average  (DJI) และ NASDAQ-100 (NDX) ซึ่งจะเริ่มทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นวันแรก


การเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี DJI และ NDX ร่วมกับ DW อ้างอิงดัชนี S&P500 (SPX) ซึ่งได้เปิดตัวซื้อขายไปแล้วนั้น ส่งผลให้มี DW ที่อ้างอิงดัชนีหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่ออกโดยแมคควอรีและทำการซื้อขายบน SET ถึง 3 ดัชนี ทั้งนี้ดัชนี DJI คำนวณโดยใช้วิธี Price-weighted ประกอบด้วยหุ้นบลูชิพ 30 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้น กลุ่มขนส่ง และกลุ่มสาธารณูปโภค ในขณะที่ดัชนี NDX ประกอบไปด้วยหุ้น 100 บริษัท ที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา และบริษัทข้ามชาติที่ไม่ใช่บริษัททางการเงินซึ่งจดทะเบียนซื้อขายบนตลาด NASDAQ โดยประกอบไปด้วยบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญ เช่นกลุ่มฮาร์ดแวร์และซอฟต์ฟแวร์คอมพิวเตอร์ กลุ่มสื่อสาร กลุ่มค้าปลีกค้าส่ง และกลุ่มไบโอเทค 


แมคควอรีเป็นผู้ออก DW อ้างอิงดัชนี และหุ้นต่างประเทศเป็นรายแรกของประเทศไทย และแมคควอรียังคงมุ่งมั่นที่จะออก DW เพื่อครอบคลุมหลักทรัพย์อ้างอิงใหม่อื่น ๆ ในประเทศไทย โดยในปี 2562 และ 2563 แมคควอรีได้เปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Hang Seng (HSI) และ Hang Seng TECH (HSTECH) ส่งผลให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทด้านเทคโนโลยีที่จดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงได้ นอกจากนี้เมื่อเดือนธันวาคม 2564 แมคควอรียังได้ออก Call และ Put DW อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Selected Shares) เป็นครั้งแรก ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงและ Leverage จากการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตัวนั้นๆได้


“ความสนใจของนักลงทุนที่ลงทุนใน DW อ้างอิงหุ้นและดัชนีต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยหลักทรัพย์อ้างอิงของ DW ที่มีการซื้อขาย ใน SET นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น นักลงทุนสามารถเข้าถึง DW ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศได้จากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว ทำให้ ภาพรวมพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนดีขึ้น โดยมีความหลากหลายและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ ทั้งนี้ แมคควอรียังคงมีเป้าหมายที่จะขยายหรือออก DW อ้างอิงหลักทรัพย์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนในประเทศไทย” นายดีน เฮอร์เบิร์ต Head of Listed Product Distribution, Asia, Macquarie Commodities and Global Markets  


“การออก DW อ้างอิงดัชนี DJI และ NDX ส่งผลให้ DW ของแมคควอรีครอบคลุมทั้งดัชนีหลักของสหรัฐอเมริกา และดัชนีหลักและหุ้นของฮ่องกง โดยแมคควอรีเป็นผู้ออก DW อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศรายใหญ่สุดในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศที่ออก DW ซึ่งนักลงทุนไทยให้ความสนใจการเข้าถึงดัชนีต่างประเทศ โดยคาดว่า DJI และ NDX DW ที่ออกโดยแมคควอรีจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนไทย” นายนพดล ดวงทิพย์เนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ แมคควอรี 


การออก Call และ Put DW ส่งผลให้นักลงทุนที่มีมุมมองบวกหรือลบกับดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกาสามารถพิจารณาเลือกลงทุนได้ โดย Call DW เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิง โดยราคา DW จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวขึ้น ในทางกลับกันราคา Put DW จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง โดยราคา DW มีโอกาสปรับตัวเเพิ่มขึ้นในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงปรับตัวลดลง เป็นต้น ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถพิจารณาใช้ Put DW เพื่อบริหารความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนในตลาดสหรัฐอเมริกาได้ในกรณีการปรับตัวลดลง ทั้งนี้ DW เป็นสินค้าที่นักลงทุนสามารถ leverage โดยใช้เงินลงทุนน้อย และไม่ต้องถูกเรียกหลักประกัน (margin) เพิ่ม


เช่นเดียวกับ DW อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ เช่น SPX, HSI หรือ HSTECH ตัว DJI และ NDX DW จะเคลื่อนไหวตามราคาสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง โดยสัญญาฟิวเจอร์สของ DJI และ NDX เปิดซื้อขายประมาณ 23 ชั่วโมง ซึ่งครอบคลุมตลอดชั่วโมงการซื้อขาย DJI และ NDX DW ที่ซื้อขายบน SET ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผู้ดูแลสภาพคล่องจะปฎิบัติหน้าที่นั้นจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ SPX DW คือเวลา 10.00 น. ถึง 16.30 น. โดยจะไม่หยุดการซื้อขายในช่วงพักกลางวัน ซึ่งนักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับ บ.ล. เหมือนการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นตามปกติ

แมคควอรีเปิดตัว DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones Industrial Average และ NASDAQ-100 ในไทย

นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เกี่ยวกับ DW ของแมคควอรี ได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.comที่มา : บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด  

ภาพประกอบ: พีอาร์ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด  


ข่าวแนะนำ