TNN online สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ กังวลปัญหาขาดแคลนแรงงานอาจกระทบส่งออกปี 65

TNN ONLINE

Wealth

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ กังวลปัญหาขาดแคลนแรงงานอาจกระทบส่งออกปี 65

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ กังวลปัญหาขาดแคลนแรงงานอาจกระทบส่งออกปี 65

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ เป็นห่วงปัญหาขาดแคลนแรงงาน อาจกระทบส่งออกปี 65 ชี้ไทยยังต้องการแรงงานในระบบอีก 4 แสนคน วอนรัฐช่วยปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

วันนี้( 11 ม.ค.65) นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤศจิกายน 2564 พบว่า การส่งออกมีมูลค่า 23,647.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.7 ส่วนภาพรวมในช่วง 11 เดือนแรกของปี ส่งออกรวมมูลค่า 246,243.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 16.4 โดยสรท.คาดการณ์การส่งออกไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ถึงร้อยละ 15-16 และคาดการณ์ปี 2565 เติบโตร้อยละ 5-8


นายสุภาพ สุวรรณพิมลกุล รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่คาดว่าจะกระทบภาคส่งออกไทยปี 65 คือ การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่จะต้องใช้ในภาคการผลิต ซึ่งในภาพรวมไทยต้องการแรงงานอยู่ที่ 200,000-400,000 คน จึงจะเพียงพอ ดังนั้นจึงขอให้กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในภาคการผลิต


รวมทั้งกำหนดพื้นที่บริหารจัดการส่วนกลาง หรือ ศูนย์การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (วัน สต็อป เซอร์วิส) สำหรับบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว อาทิ จุดคัดกรองด้านสาธารณสุขและอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการตรวจสอบ รวมถึงให้สามารถดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในจุดเดียว อำนวยความสะดวกพื้นที่ในการกักตัว โดยอาจนำสถานที่ราชการที่เหมาะสมมาปรับใช้ระหว่างรอผลตรวจและการดำเนินเอกสาร


ที่มา: สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ภาพประกอบ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง