TNN online สรรพากรเล็ง เร่งสรุปแนวทาง-เกณฑ์เก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ภายในม.ค.นี้

TNN ONLINE

Wealth

สรรพากรเล็ง เร่งสรุปแนวทาง-เกณฑ์เก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ภายในม.ค.นี้

สรรพากรเล็ง เร่งสรุปแนวทาง-เกณฑ์เก็บ ภาษีคริปโทเคอร์เรนซี ภายในม.ค.นี้

อธิบดีกรมสรรพากร เร่งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาข้อสรุปแนวทางเก็บภาษีคริปโทเคอร์เรนซี คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 65

วันนี้ ( 11 ม.ค.65 ) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างเร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยืนยันว่าจะยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และทุกฝ่ายเป็นสำคัญ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 65 นี้


อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา การลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโตเคอเรนซี ของประเทศไทย มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ และได้มีการศึกษาและประมวลผลต่าง ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครอง หรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป


ก่อนหน้านี้ นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิทคัพ แคปปิตอล กรุ๊ป เปิดโพสต์ข้อความทางเพจเฟซบุ๊กท๊อบ จิรายุส พร้อมกับจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บภาษีคริปโตฯ โดยหลังจากได้เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเก็บภาษีดังกล่าวภายใน 4 ชั่วโมง มีผู้เข้ามาตอบความคิดเห็นดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ถึง 4,122 ข้อความ ซึ่งทางบิทคัพจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดเพื่อนำไปเสนอให้กับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์นี้


ที่มา : กรมสรรพากร

ภาพประกอบ : AFP ,

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง