TNN online รู้หรือยัง? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ-เช่าซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว

TNN ONLINE

Wealth

รู้หรือยัง? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ-เช่าซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว

รู้หรือยัง? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ-เช่าซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว

กรมสรรพากร เปิดใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย โดยไม่ต้องใช้เอกสาร สำหรับสัญญากู้ยืมเงิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

วันนี้( 6 ม.ค.64) เว็บไซต์ กรมสรรพากร ได้อัปเดตรูปแบบการใช้สิทธิใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย โดยระบุในรายละเอียดว่า สามารถใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสาร โดยมีผลมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี


โดยการใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสารแล้ว สำหรับสัญญากู้ยืมเงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ผู้กู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้รวดเร็ว
 • ไม่ต้องเก็บเอกสาร
 • แจ้งธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืมส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  รู้หรือยัง? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ-เช่าซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสาร

  ภาพประกอบ : พีอาร์ กรมสรรพากร


  รู้หรือยัง? ใช้สิทธิลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ชื้อ-เช่าซื้อ-สร้างที่อยู่อาศัย ไม่ต้องใช้เอกสาร

  ภาพประกอบ : เว็บไซต์ กรมสรรพากร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง