อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

TNN ONLINE

เลือกตั้งสหรัฐฯ2020

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

ชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า รวมตัวปลูกกัญชาทางการแพทย์ นำร่องเป็นแห่งแรกของอำเภอเมืองอุทัยธานี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดอุทัยธานี นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า ตำบลหนองแก่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันลงมือปลูกต้นกัญชา 50 ต้นแรกของทางกลุ่มฯ ในโรงเรือนที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสร้างไว้ สำหรับการปลูกกัญนำร่องชุดแรก โรงเรือนนี้มีการควบคุมแสง ระบบน้ำ และระบบความปลอดภัยจำกัดการเข้าออก ตลอดจนมีระบบกล้องวงจรปิดบันทึก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการลักลอบนำกัญหาออกจากโรงเรือน โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากกัญชา ยังถือว่าเป็นพืชที่ต้องมีการควบคุมการใช้ตามกฎหมาย ทั้งนี้การปลูกอยู่ในการควบคุมของทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วย


อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน

นายแพทย์ปารถนา ประสงค์ดี กล่าวว่า สรรพคุณกัญชาในทางการแพทย์มีสารที่สามารถรักษาได้กลายโรค อีกทั้ง จังหวัดอุทัยธานีมีโรงพยาบาลหนองฉาง ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตยาสมันไพรรองรับผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกพืชกัญชาอยู่แล้ว แต่การปลูกต้องได้คุณภาพ มาตรฐานภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่วนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นเรื่องในอนาคต

นางศุภากร เพ็ญเขตรกิจ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจปลอดสารพิษบ้านหนองเต่า กล่าวว่า แรงบันดาลใจเกิดจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากแหล่งต่างๆว่ากัญชามีสรรพคุณทางการแพทย์ กอปรกับภายในชุมชนมีผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ต้องทานยาจนกระทบต่อไต จึงปรึกษากันภายในกลุ่มกับบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดมทุนได้ 107,000 บาท นำไปจัดสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์ให้ได้ตามกฎเกณฑ์ และเริ่มการปลูก

อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน


นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนแห่งนี้ ว่ามีความรู้และสั่งสมประสบการณ์ในการปลูกปลอดสารพิษและพืชสมุนไพร มานาน ดังนั้นการต่อยอดปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์จึงน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านแพทย์แผนไทยและทางเศรษฐกิจในชุมชน แต่ก็ยังคงได้รับการดูแลจากทางราชการเพื่อให้การปลูกพืชกัญชาเป็นไปตามกรอบของกฎหมายขณะนี้ ส่วนในอนาคตจะสามารถจะสามารถเป็นต้นแหล่งความรู้ แหล่งต้นพันธุ์ให้ชาวบ้านนำไปขยายผลถ้ากฎหมายปลดล็อกใช้ในการปลูกและใช้กัญชา เพิ่มขึ้น อีกด้วย


อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชน


อุทัยธานีนำร่อง! ปลูกกัญชาทางการแพทย์ หวังฟื้นเศรษฐกิจชุมชนข่าวที่เกี่ยวข้อง