TNN online "มาริโอ้-ใบเฟิร์น" คว้านำชาย-นำหญิง "แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน" กวาด 7 รางวัลภาพยนตร์ไทย

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

"มาริโอ้-ใบเฟิร์น" คว้านำชาย-นำหญิง "แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน" กวาด 7 รางวัลภาพยนตร์ไทย

มาริโอ้-ใบเฟิร์น คว้านำชาย-นำหญิง แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน กวาด 7 รางวัลภาพยนตร์ไทย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 โดย "มาริโอ้-ใบเฟิร์น" คว้านำชาย-นำหญิง "แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน" กวาด 7 รางวัลภาพยนตร์ไทย

ประกาศผลรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ที่แรก! สำหรับรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ในแต่ละปี มอบให้แก่บุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ของไทย โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 มีดังนี้


000


ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน”

อำนวยการสร้างโดย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล (อายดรอปเปอร์ฟิลล์) และ สุภัชา ทิพเสนา


000


ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม

“School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน”

อำนวยการสร้างโดย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล (อายดรอปเปอร์ฟิลล์) และ สุภัชา ทิพเสนา


000


ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย จาก “School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน”


000


นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

มาริโอ้ เมาเร่อ จาก“Low Season สุขสันต์วันโสด”


000


นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จาก “อ้าย..คนหล่อลวง”


000


นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

คัทลียา แมคอินทอช จาก “อ้าย..คนหล่อลวง”


000


นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ภีมพล พาณิชย์ธํารงจาก “วอน (เธอ)”


000


บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“Forget Me Not” โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล


000

กำกับภาพยอดเยี่ยม

“School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน” โดยจิรเมธ โง้วศิริ , วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย


000


ลำดับภาพยอดเยี่ยม

“School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน” โดย หรินทร์ แพทรงไทย


000


ออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยม

“Mother Gamer เกมเมอร์ เกมแม่”โดย เต้ย จารุวาทีกุล, ภากร กิติวรา


000


ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม

“School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน” โดย วุฒิพงศ์ ลี้ตระกูล


000


เพลงจากภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

“กระบอกเสียง (freestyle)” จาก “School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน”

ประพันธ์โดย อีเลฟเว่นฟิงเกอร์ , คนไท พูลลาภ aka. DoiMountain)


000


นักทำหนังหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

สุโกสินทร์ อัครพัฒน์จาก “วอน (เธอ)”


000ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับบุคคลทั่วไป

"อนินทรีย์แดง" โดย รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค


000

ภาพยนตร์สารคดีสั้นยอดเยี่ยม

"เดินทางโดยสวัสดิภาพ" โดย อริสรา ธีรจิตต์ (กำกับ) , รินรดา กิตติกุล (อำนวยการสร้าง)


000

ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน-นักศึกษา

"สุสานใต้ดิน" โดย วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์ (กำกับ) , ศุภามาศ บุญนิล (อำนวยการสร้าง)


000

ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในรอบปี2563

“อีเรียมซิ่ง”000

รางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ (Lifetime Achievement Award)

หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล000


งานมอบรางวัลภาพยนตร์ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 29 ประจำปี 2563 ซึ่งมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานมอบรางวัล จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ LIDO CONNECT 2


000


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง