"นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

"นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

ผู้กำกับดัง "ต๊ะ นิรัตติศัย กัลย์จาฤก" ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด


ด้วยนางปนัดดา ธนสถิตย์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จำเลยล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก จำเลยเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483


นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

นิรัตติศัย กัลย์จาฤก ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

ขอบคุณภาพ facebook : ป๊าสั่งย่าสอน

ข่าวแนะนำ