“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / "ฮาน่า - ฮิวโก้" สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / "ฮาน่า - ฮิวโก้" สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)

“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)

คนดังในวงการบันเทิงต่างส่งน้ำใจกันเพียบ เช่นเดียวกับ ไมค์ ภัทรเดช ฮาน่า ทัศนาวลัย และ ฮิวโก้ ที่ออกมาช่วยผู้ป่วยโควิด - 19 และโรงพยาบาลต่างๆ


สถานการณ์โควิด-19 ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อ 1,940 ราย เสียชีวิต 21 ราย ซึ่งยอดยังคงสูง ทำให้คนดังในวงการบันเทิงต่างส่งน้ำใจกันเพียบ เริ่มที่พระเอกหนุ่ม ไมค์ ภัทรเดช ที่ส่งน้ำดื่ม 6,000 ขวด ให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วยโควิด 19 และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล ทั้งในส่วนของโรงพยา บาลและโรงพยาบาลสนาม


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)ต่อด้วยครอบครัวของ ฮาน่า ทัศนาวลัย และ ฮิวโก้ จุลจักร นำเงินรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ และควักเงินส่วนตัวสมทบทุน รวมแล้ว 1 ล้านบาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยกระจายไปตามโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ โดยแบ่งเพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5 แสนบาท และบริจาคเงินให้กับทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ อีก 5 แสนบาท


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)


“ไมค์ ภัทรเดช” บริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ติดเชื้อ / ฮาน่า - ฮิวโก้ สมทบทุน 1 ล้านบาท ซื้อเครื่องช่วยหายใจ (มีคลิป)


ขอขอบคุณภาพ IG mike_pattaradet / hanahugo


Credit: music library Epidemic sound


ข่าวแนะนำ