"แม่เม้า สุดา ชื่นบาน" ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

"แม่เม้า สุดา ชื่นบาน" ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกในสาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)

วันนี้ (23 กุมภาพันธื 2564) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 โดยมีผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คนแม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


โดยมีผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน หนึ่งในนั้นคือ นักร้องนักแสดงชื่อดัง เม้า สุดา ชื่นบาน ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขา ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล – ขับร้อง)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563นอกจากนี้ในสาขา ศิลปะการแสดง ยังมีผู้ที่ได้รับการยกย่องอีก 5 คน ได้แก่


นายประทีป สุขโสภา (เพลงพื้นบ้าน)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


นายประเมษฐ์ บุณยะชัย (นาฏศิลป์ - โขน)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


นายปี๊บ คงลายทอง (ดนตรีไทย)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563

นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


นายปง อัศวินิกุล (ผู้กำกับระบบเสียง – สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 4 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี (จิตรกรรม)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


๑.๒ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ (จิตรกรรม-สื่อผสม)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


๑.๓ นายประภากร วทานยกุล (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


๑.๔ นายสำเริง แดงแนวน้อย (ประณีตศิลป์-แกะสลักไม้)


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 2 คน ได้แก่

นายอเนก นาวิกมูล


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


นางสาวอรสม สุทธิสาคร


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563


แม่เม้า สุดา ชื่นบาน ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง