TNN online “Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป)

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

“Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป)

“Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป)

“Michael Douglas” นักแสดงมากฝีมือเจ้าของรางวัลออสการ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ ออกมากล่าวสนับสนุนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมามีการจัดงานชุมนุมผู้นำเยาวชนจากที่ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอประเด็นที่ตนเองสนใจและต้องการสื่อสารให้กับเยาวชนทั่วโลกได้รับรู้ โดยในงาน  “Michael Douglas” (ไมเคิล ดักลาส) นักแสดงระดับตำนานของ

ฮอลลีวู้ดวัย 78 ปี ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยในฐานะ Messenger of Peace for the United Nation ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ  เขาได้ขึ้กล่าวในงานต่อหน้าทุกคนว่า 

“Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป) “Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป) “Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป)

ภาพจาก  AP


ไม่ว่าคนรุ่นเราจะล้มเหลวอะไรในอดีต เราหวังว่าคุณคนรุ่นต่อไปรับหน้าที่นี้ต่อ พวกคุณทุกคนมีพลังมหาศาลในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น" โดยเขายังกล่าวถึงความ มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการลดอาวุธ รวมถึงการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ และยุติการค้าอาวุธขนาดเล็กและอาวุธเบาอย่างผิดกฎหมาย และยังฝากความหวังให้คนรุ่นใหม่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้น

“Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป) “Michael Douglas” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ส่งสารแห่งสันติภาพตัวแทนแห่งสหประชาชาติ (มีคลิป)


ภาพจาก  AP

“ทุกวันนี้ ในขณะที่โลกเผชิญกับความขัดแย้งจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กรอย่างสหประชาชาติเป็นแนวหน้าในงานนี้ สังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ และคนรุ่นใหม่คือผู้ที่สามารถควบคุมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”


วันสันติภาพสากลตรงกับวันที่ 21 กันยายนของทุกปี  ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันที่อุทิศให้กับการเสริมสร้างอุดมคติแห่งสันติภาพ ผ่านการสังเกตการไม่ใช้ความรุนแรงและการหยุดยิงตลอด 24 ชั่วโมง หัวข้อหลักของปีนี้คือ Actions for Peace: Our Ambition for the #GlobalGoals ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของแต่ละบุคคลและร่วมกันในการส่งเสริมสันติภาพ

ชมคลิป UN Messenger of Peace, Michael Douglas 


ข่าวแนะนำ