TNN online ไหว้อย่างไรให้เฮง "อาจารย์คฑา" แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป)

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

ไหว้อย่างไรให้เฮง "อาจารย์คฑา" แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป)

ไหว้อย่างไรให้เฮง อาจารย์คฑา แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป)

วันสารทจีนปีนี้ อ.คฑา มีคำแนะนำการเตรียมของไหว้ รวมถึงลำดับการไหว้ เพื่อให้มีพิธีการที่ครบถ้วน

ไหว้อย่างไรให้เฮง อาจารย์คฑา แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป) ภาพ facebook : คฑา ชินบัญชร


วันสารทจีน ถือเป็นวันที่ลูกหลานชาวจีนหรือเชื้อสายจีนจะแสดงถึงความ กตัญญูกตเวที โดยมีการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  ซึ่งวันสารทจีนจะตรงกับ 15 ค่ำเดือน 7 ตามปฏิทินจีน โดยปีนี้ตรงกับที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ โอกาสนี์อ.คฑา จะมาแนะนำวิธีไหว้ และการจัดเตรียมของไหว้ ลำดับการไหว้ สิ่งที่ห้ามทำ รวมไปถึงหัวใจหลักของวันสารทจีน

ไหว้อย่างไรให้เฮง อาจารย์คฑา แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป) ภาพ facebook : คฑา ชินบัญชร

 

ไหว้อย่างไรให้เฮง อาจารย์คฑา แนะวิธีทำบุญในวันสารทจีน (มีคลิป) ภาพ facebook : คฑา ชินบัญชร

 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง