TNN online 2 อย่างที่ขาดไม่ได้ "หมอช้าง" เผยสิ่งสำคัญในวันสารทจีน 2565

TNN ONLINE

ข่าวบันเทิง By TrueInside

2 อย่างที่ขาดไม่ได้ "หมอช้าง" เผยสิ่งสำคัญในวันสารทจีน 2565

2 อย่างที่ขาดไม่ได้ หมอช้าง เผยสิ่งสำคัญในวันสารทจีน 2565

12 สิงหาคม 2565 คือวันสารทจีน ซึ่งลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ ด้าน "หมอช้าง" เผยถึง 2 สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ในวันสารทจีนปีนี้

วันสารทจีน ปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษโดยพิธีเซ่นไหว้ซึ่งล่าสุด "หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา" เผยถึง 2 สิ่งที่สำคัญและขาดไม่ได้ในวันสารทจีนปีนี้ พร้อมเผยวิธีเซ่นไหว้ต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพิธีเซ่นไหว้ในช่วงเช้า จะเริ่มจากการไหว้สิ่งศักดิ์ศิทธิ์ และในช่วงสายจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษ 


ช่วงบ่ายเป็นการไหว้วิญญาณไร้ญาติ ของไหว้จะเป็นอาหารที่มีความหมายมงคล และ 2 สิ่งที่ขาดไม่ได้คือขนมเข่ง และ ขนมเทียนนั่นเอง พร้อมทั้งเผยถึงผู้ที่ยังมีบุพการีที่ยังอยู่กับเรา ในการแสดงออกถึงความกตัญญู ตอบแทนพระคุณนั้น สามารถทำได้ในทุกวัน 


2 อย่างที่ขาดไม่ได้ หมอช้าง เผยสิ่งสำคัญในวันสารทจีน 2565

ภาพจาก Facebook หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง