TNN เวิลด์แบงก์หั่น GDP ปี 67 เหลือโต 2.4% l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

เวิลด์แบงก์หั่น GDP ปี 67 เหลือโต 2.4% l WEALTH LIVE

เวิลด์แบงก์หั่น GDP ปี 67 เหลือโต 2.4%

ธนาคารโลก (World Bank) ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 67 เหลือโต 2.4% จากที่เคยประมาณการไว้เดิมเมื่อเดือน เม.ย. ที่ 2.8% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งออก และการลงทุนภาครัฐในช่วงต้นปีที่น้อยกว่าคาดการณ์ ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชน และการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่อัตราการเติบโตจะชะลอตัวลง

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง