TNN ฟันธง หุ้น 4 กลุ่มน่าซื้อ I WEALTH X

TNN

TNN Originals

ฟันธง หุ้น 4 กลุ่มน่าซื้อ I WEALTH X

ฟันธง หุ้น 4 กลุ่มน่าซื้อ

นักลงทุนในตลาดหุ้นไทย ช่วงนี้เรียกได้ว่า "ปาดเหงื่อ" กันพอสมคาร มุมมองตลาดหุ้นช่วงครึ่งปีหลัง 2567 จะเป็นอย่างไร เราจะมีโอกาสแค่ไหน หุ้นกลุ่มไหนที่น่าซื้อ? .

- เผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด

 (มหาชน) 

- ธนวัน ปันทะโชติ บรรณาธิการ TNN WEALTH

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง