TNN SCBX ยุติให้บริการ Robinhood ขาดทุนสะสม 5.5 พันล้านบาท l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

SCBX ยุติให้บริการ Robinhood ขาดทุนสะสม 5.5 พันล้านบาท l WEALTH LIVE

SCBX ยุติให้บริการ Robinhood ขาดทุนสะสม 5.5 พันล้านบาท

SCBX แจ้งยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน Robinhood มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2567 ระบุบรรลุภารกิจช่วยเหลือร้านค้า ไรเดอร์ ในช่วงวิกฤตโควิดได้ตามเป้าประสงค์ ทำให้ทั้งผู้ประกอบการร้านค้า ไรเดอร์ หรือแม้แต่ลูกค้าทั่วไปเกิดความสงสัย ว่าเกิดอะไรขึ้น

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง