TNN รัฐบาลจ่อแก้กฏหมายต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

รัฐบาลจ่อแก้กฏหมายต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ l WEALTH LIVE

รัฐบาลจ่อแก้กฏหมายต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์

รัฐบาลจ่อแก้กฏหมายต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ ให้ต่างชาติเช่าที่ดินเพิ่มเป็น 99 ปี รวมถึงกรณีซื้อคอนโดเพิ่มเป็น 75% โดยไม่เอื้อกลุ่มทุนบริษัทเชื่อมโยงรัฐบาล ขอมองบวกประชาชนได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวแนะนำ