TNN คมนาคมสั่งเบรกขึ้นค่าดอนเมืองโทลเวย์ l WEALTH LIVE

TNN

TNN Originals

คมนาคมสั่งเบรกขึ้นค่าดอนเมืองโทลเวย์ l WEALTH LIVE

คมนาคมสั่งเบรกขึ้นค่าดอนเมืองโทลเวย์

จากกรณีที่ บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ประกาศปรับอัตราค่าผ่านทางทางด่วนโทลเวย์ จากกรณีดังกล่าว กระทรวงคมนาคม ได้ห่วงใยต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ดังนั้น จึงได้สั่งพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการชะลอการขึ้นอัตราค่าผ่านทางดังกล่าว รวมถึงอาจพิจารณาให้ลดค่าผ่านทางอีกด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง