TNN ไทยติดอันดับ 25 ขีดความสามารถแข่งขันโลก ในเขตเศรษฐกิจ

TNN

TNN Originals

ไทยติดอันดับ 25 ขีดความสามารถแข่งขันโลก ในเขตเศรษฐกิจ

ไทยติดอันดับ 25 ขีดความสามารถแข่งขันโลก ในเขตเศรษฐกิจ

ไทยติดอันดับ 25 ขีดความสามารถแข่งขันโลก ในเขตเศรษฐกิจ

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ (IMD - WCC) ประจำปี 2567 โดยในปีนี้ ประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 5 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 25 จากทั้งหมด 67 เขตเศรษฐกิจที่มีการจัดอันดับข่าวแนะนำ