TNN Uptick Rule มาตราการฟื้นเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย

TNN

TNN Originals

Uptick Rule มาตราการฟื้นเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย

Uptick Rule มาตราการฟื้นเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย

Uptick Rule มาตราการฟื้นเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตรียมใช้มาตราการกำกับการ short sell   โดยเตรียมประกาศใช้มาตรการ Uptick Rule อย่างเป็นทางการ โดยจะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ก.ค. 2567 มุ่งหวังมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นไทยข่าวแนะนำ