TNN "ทองคำ" จะไปแตะ 2,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ได้หรือ ?

TNN

TNN Originals

"ทองคำ" จะไปแตะ 2,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ได้หรือ ?

"ทองคำ" จะไปแตะ 2,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ได้หรือ ?

UBS สถาบันการเงินอันดับต้นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคา ทองคำ  โดยมองว่า ทองคำ จะแตะ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ภายในสิ้นปี 2567 เพราะเหตุผลใด ?

ข่าวแนะนำ