TNN online สถาบันมะเร็งฯ ยืนยัน "อะฟลาท็อกซิน" ในอาหารแห้ง เป็นสารก่อมะเร็งตับ

TNN ONLINE

TNN Fact Check

สถาบันมะเร็งฯ ยืนยัน "อะฟลาท็อกซิน" ในอาหารแห้ง เป็นสารก่อมะเร็งตับ

สถาบันมะเร็งฯ ยืนยัน อะฟลาท็อกซิน ในอาหารแห้ง เป็นสารก่อมะเร็งตับ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ยืนยัน "สารอะฟลาท็อกซิน" ที่มักพบปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตร หากเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ พริกไทย พริกป่น กระเทียม และหอมแดง เป็นสารก่อมะเร็งตับ

วันนี้ (6 มี.ค.64) ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง “อะฟลาท็อกซิน ในอาหารแห้งเป็นสารก่อมะเร็งตับ” นั้น กรมการแพทย์ โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่าสารอะฟลาท็อกซินเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์  

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สารอะฟลาท็อกซินถูกสร้างจากเชื้อราในตระกูล Aspergillus มักพบปนเปื้อนผลผลิตทางการเกษตรหากเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ พริกไทย พริกป่น กระเทียม และหอมแดง เป็นต้น สารอะฟลาท็อกซินเป็นอันตรายทั้งในมนุษย์และสัตว์  มีความสามารถในการทนความร้อนได้สูง ซึ่งความร้อนที่ใช้ในการหุงต้มอาหารโดยทั่วไปตามบ้านเรือนนั้นไม่สามารถทำลายสารดังกล่าวให้หมดไปได้

เมื่อมีการปนเปื้อนสารพิษดังกล่าวในอาหารและร่างกายได้รับสารนี้ต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับ เช่น โรคตับอักเสบเรื้อรัง และมะเร็งตับ เป็นต้น ซึ่งความเป็นพิษที่ส่งผลต่อร่างกายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่รับ ความถี่ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย อายุ และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายในแต่ละตัวบุคคล

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า ควรเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ไม่แตกหรือชำรุด มีส่วนประกอบและมาตรฐานความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ ซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่พอเหมาะและสดใหม่ เพื่อลดเวลาในการเก็บวัตถุดิบไม่ให้นานเกินไปและจัดเก็บอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเก็บไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง 

สถาบันมะเร็งฯ ยืนยัน อะฟลาท็อกซิน ในอาหารแห้ง เป็นสารก่อมะเร็งตับข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง