ข่าวปลอม! จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานไม่ผิดกม.

TNN ONLINE

TNN Fact Check

ข่าวปลอม! จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานไม่ผิดกม.

ข่าวปลอม! จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงานไม่ผิดกม.

ข่าวปลอม อย่าแชร์! จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ไม่ผิดกฎหมาย

วันนี้( 27 ก.พ.64) ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ไม่ผิดกฎหมาย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ


จากที่มีการส่งต่อข้อความถึงนายจ้างให้รับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงาน เพราะตอนนี้มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ ว่าด้วยการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานไม่ผิดกฎหมายนั้น ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ชี้แจงว่า ยังคงใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามมิให้นายจ้าง จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในงานทั่วไป และอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในงานประมงทะเล ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.labour.go.th หรือโทรสายด่วน 1506


บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่มีการแก้ไขกฎหมาย ยังคงใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันที่ยังคงห้ามมิให้นายจ้าง จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในงานทั่วไป


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง