TNN ดีอี เผย 10 อันดับ "ข่าวปลอม" คนสนใจสูงสุดสัปดาห์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างเช็กที่นี่!

TNN

TNN Fact Check

ดีอี เผย 10 อันดับ "ข่าวปลอม" คนสนใจสูงสุดสัปดาห์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างเช็กที่นี่!

ดีอี เผย 10 อันดับ ข่าวปลอม คนสนใจสูงสุดสัปดาห์นี้ มีเรื่องอะไรบ้างเช็กที่นี่!

ดีอี เปิด 10 "ข่าวปลอม" ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากสุด 15 - 21 มีนาคม 2567 เรื่อง ใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสด ทำให้หนอนหรือพยาธิออกจากเนื้อหมู ขึ้นอันดับ 1

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบข่าวปลอมประจำสัปดาห์ที่คนสนใจสูงสุด ติด 1 ใน 3 อันดับ ได้แก่ “ใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสด ทำให้หนอนหรือพยาธิออกจากเนื้อหมู” ขึ้นอันดับ 1 รองลงมาเป็น “การบินไทยจัดโปรโมชันบินภายในประเทศ ราคารวมภาษี เริ่มต้น 555 บาท” 


นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,197,294 ขข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 143 ข้อความ ทั้งนี้ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 127 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 16 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 117 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 56 เรื่อง


ทั้งนี้ ดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 66 เรื่อง อาทิ กระทรวงการคลัง แจ้งว่ามีเงินฌาปณกิจของพ่อที่เสียไปแล้วค้างอยู่ ให้ยื่นเอกสารขอใช้สิทธิทาง Line 082-484-0645 เป็นต้น


กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 35 เรื่อง อาทิ สอท.-ปปง. เปิดให้ผู้เสียหายคดีฉ้อโกงออนไลน์ ยื่นคำร้องเพื่อขอเฉลี่ยทรัพย์คืนผ่านเพจ ศูนย์ช่วยเหลือและกู้คืนความเสียหายจากคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น


กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 5 เรื่อง


กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 11 เรื่อง อาทิ บัญชีไลน์ของกรรมการในคณะกรรมการ ก.ล.ต. ชักชวนลงทุนหุ้นทองคำ เป็นต้น


แบ่งเป็นเรื่องการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 10 เรื่อง โดยข่าวที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่


อันดับที่ 1 : เรื่อง ใช้น้ำอัดลมเทใส่เนื้อหมูสด ทำให้หนอนหรือพยาธิออกจากเนื้อหมู


อันดับที่ 2 : เรื่อง การบินไทยจัดโปรโมชันบินภายในประเทศ ราคารวมภาษี เริ่มต้น 555 บาท


อันดับที่ 3 : เรื่อง แตงโมต้มผสมกับน้ำตาล ดื่มรักษาโรคไต


อันดับที่ 4 : เรื่อง กรมสรรพากรกำหนดให้พระทุกรูปต้องเสียภาษีผ่านบัญชีกลางของวัด


อันดับที่ 5 : เรื่อง เจ้าหน้าที่ กฟภ. โทรติดต่อเรื่องคืนเงินค่าไฟฟ้า จากจดหน่วยในมิเตอร์ผิด


อันดับที่ 6 : เรื่อง เมื่อท้องเสีย ต้องกินยาหยุดถ่าย เพื่อช่วยฆ่าเชื้อ


อันดับที่ 7 : เรื่อง ข้าวกล้อง ถั่วแดง หัวกระเทียมนึ่งสุก ใช้รักษาโรคไต


อันดับที่ 8 : เรื่อง หน้ามืดหลังตื่นนอนบ่อย เป็นสัญญาณหัวใจอ่อนแอ


อันดับที่ 9 : เรื่อง หลีกเลี่ยงรับประทานปูที่มีรู เพราะมีการฉีดสารฟอร์มาลีนเข้าไป


อันดับที่ 10 : เรื่อง การประปาส่วนภูมิภาค แจ้งนโยบายช่วยภัยแล้ง ชดเชยหลังคาเรือนละ 500 บาทต่อเดือน


“อย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอี ขอให้ประชาชนตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่ถูกแพร่กระจายบนสื่อออนไลน์/ โซเชียล ซึ่งหากขาดความรู้เท่าทัน และมีการส่งต่อข้อมูลข่าวปลอมเหล่านี้ ก็จะทำให้ได้รับข้อมูลผิดๆ และส่งผลกระทบกับประชาชนที่หลงเชื่อข่าวปลอม ดังกล่าว โดยทางดีอี ยังได้เพิ่มหมวดหมู่ข่าวด้านอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ที่

-Line: @antifakenewscenter

-Website :https://www.antifakenewscenter.com/

-Twitter: https://twitter.com/AFNCThailand

-Tiktok: https://www.tiktok.com/@antifakenewscenter

-Instagram : https://www.instagram.com/afnc_thailand/ และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 24 ชั่วโมง”
ที่มา รัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง