TNN online ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก

TNN ONLINE

TNN Exclusive

ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก

ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก

ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก วิเคราะห์โดย วริศรา สาระขวัญ Research Specialist Zipmex

นับตั้งแต่ปี 2563 หลายสินทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 แต่มีหนึ่งสินทรัพย์ที่มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่น นั่นคือ Bitcoin รวมถึง Cryptocurrency เหรียญอื่นด้วย ประกอบกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ต่างเริ่มมีโครงการเกี่ยวกับ Cryptocurrency ออกมาให้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการรับชำระเงิน การเข้าลงทุน หรือแม้กระทั่งการออก Cryptocurrency ของตัวเอง สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้น จนทำให้มีนักลงทุนหลายคนเปลี่ยนมุม


มองและกลับมาให้ความสนใจ

 แต่ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ มีปัจจัยเชิงลบหลายปัจจัยเข้ามากดดันตลาด ทั้งการที่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla ประกาศงดรับชำระเงินด้วย Bitcoin จากความห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อม หรือการที่รัฐบาลจีนประกาศห้ามสถาบันการเงินให้บริการเกี่ยวกับ Cryptocurrency จนทำให้นักลงทุนเริ่มเกิดความสงสัยว่า “ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin หรือไม่?” นี่เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนหรือไม่ มีสิ่งใดที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญอีกบ้าง พร้อมทั้งผลการทดสอบย้อนหลัง เพื่อดูว่าหากแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin แล้วพอร์ตการลงทุนจะเป็นอย่างไร 

หากแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin จะเป็นอย่างไร?

ผลการทดสอบที่เราทดสอบมานั้น แบ่งเป็น 2 พอร์ตการลงทุน เงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันที่ 100,000 บาท ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความแตกต่างกันที่น้ำหนักในการลงทุนใน Bitcoin รายละเอียดดังต่อไปนี้ ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก

พอร์ตที่ 1 นำเงินลงทุนใน Bitcoin 100% พบว่า ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของเราจากเงิน 1 แสนกลายเป็น 10 ล้านบาทภายใน 6 ปี (เส้นสีฟ้า) และมี Maximum Drawdown -83.04% (เส้นสีส้ม) หรือพูดง่าย ๆ ว่าช่วงเวลาที่พอร์ตเราลดลงสูงสุดคิดเป็น 83.04% ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนักพอร์ตที่ 2 แบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin 10% และถือเงินสด 90% พบว่า ผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของเราจากเงิน 1 แสนกลายเป็น 1.9 ล้านบาทภายใน 6 ปี (เส้นสีฟ้า) และมี Maximum Drawdown -15.11% (เส้นสีส้ม) แต่อย่าลืมว่า เรายังไม่ได้มีการจัดการกับเงินสด 90% ที่เหลืออยู่เลย

 จากการทดสอบเห็นได้ชัดว่า นอกจากการเลือกสินทรัพย์ที่เข้าลงทุนแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการลงทุน นั่นคือ การจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องการลงทุน เพราะสัดส่วนในการถือครองมีผลกระทบโดยตรงต่อพอร์ตการลงทุน ซึ่งเราควรออกแบบพอร์ตการลงทุนให้ตอบโจทย์ผลตอบแทนที่ต้องการและเหมาะกับความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ด้วย

การปรับตัวลงของ Bitcoin เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่ว่าจะสินทรัพย์ใด เมื่อมีการปรับตัวขึ้นแล้ว การปรับตัวลงก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน เป็นไปตามความต้องการซื้อและความต้องการขายในสินทรัพย์นั้น ซึ่งนับเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ยังควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin อยู่หรือไม่? หลังตลาดคริปโทฯ ร่วงหนัก

(ภาพแสดง จำนวนบัญชีที่ถือครอง Bitcoin แบ่งแยกตามต้นทุนที่ถือครอง, IntoTheBlock) 

จากภาพ เป็นข้อมูลอ้างอิง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 จะเห็นได้ว่า ราคา Bitcoin ที่ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังมีบัญชีอีกประมาณ 76% ที่ยังคงมีกำไร เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีใครทราบได้อย่างแน่ชัดว่า หากราคามีแนวโน้มปรับตัวลงไปมากกว่านี้ นักลงทุนกลุ่มนี้จะทำอย่างไรต่อไป และยิ่งไปกว่านั้นพบว่า มีบัญชี 20% ที่มีทุนสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน


หากเรามอง Bitcoin ในแง่มุมของการลงทุนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้มองถึงประโยชน์อื่น ๆ พบว่า ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน มีเพียงผลตอบแทนที่เป็นส่วนต่างราคา (Capital gain) เท่านั้น เว้นแต่นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสการได้รับผลตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โปรแกรม ZipUp, ZipLock จากทาง Zipmex (รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของทาง Zipmex) ดังนั้น การเลือกและวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าลงทุน Bitcoin จึงเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา เป็นสิ่งมักได้ยินการออกมาเตือนเช่นนี้อยู่เสมอ และอาจยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนอาจยังไม่กล้าตัดสินใจกับสินทรัพย์ประเภทนี้ แต่อย่าลืมว่า สินทรัพย์แต่ละประเภทมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวอยู่แล้ว และด้วยข้อดีของตลาด Cryptocurrency ที่มีรูปแบบของตลาดแตกต่างไปจากสิ่งที่นักลงทุนคุ้นเคย เช่น เปิดทำการ 24/7 หรือ 24 ชั่วโมง 7 วัน, การไม่มีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา สิ่งเหล่านี้อาจทำให้พฤติกรรมของราคาเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

และนอกจาก Bitcoin แล้ว ในโลกของ Cryptocurrency ยังมีเหรียญอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เกิดขึ้นตามแต่วัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญ หากเริ่มต้นศึกษาและทำความเข้าใจสิ่งใหม่ อาจเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการลงทุนของเราได้ในอนาคต


กล่าวโดยสรุป ควรแบ่งเงินลงทุนใน Bitcoin ดีหรือไม่หรือจัดเต็มในวินาทีแรกที่เข้าซื้อเลย ? คำตอบอาจขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์นั้น และความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ สิ่งที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญ นอกจากการเลือกสินทรัพย์ที่เข้าลงทุนแล้ว นั่นคือ การจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งหมายรวมถึง การจัดสรรเงินลงทุน กลยุทธ์ในการเข้าซื้อ และกลยุทธ์ในการถือครอง เพราะจะมีผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนโดยตรง แต่จากความเห็นส่วนตัวการค่อย ๆ สร้างพอร์ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนดีกว่าเติบโตแบบหวือหวา มาแล้วหายไป ฉะนั้นการแบ่งเงินบางส่วนมาเพื่อสร้างโอกาสให้ตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญ


ข่าวแนะนำ