เปิดเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง-จะได้ภาษีคืนเท่าไหร่??

TNN ONLINE

TNN Exclusive

เปิดเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง-จะได้ภาษีคืนเท่าไหร่??

เปิดเงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ซื้ออะไรได้บ้าง-จะได้ภาษีคืนเท่าไหร่??

สรุปเงื่อนไขมาตรการ ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ 3 หมื่นบาท สามารถซื้ออะไรได้บ้าง พร้อมบอกวิธีคำนวณภาษีที่จะได้คืนคร่าวๆ

ล่าสุด รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพื่อหวังที่จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการไปลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 3 หมื่นบาท เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่านอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้ระดับปานกลางและรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper middle income) ในการซื้อสินค้าและได้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับในปีภาษีถัดไป แต่ขณะนี้มาตรการดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

ในเบื้องต้น จะสามารถจำแนกรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของมาตรการดังกล่าว เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

เงื่อนไขโครงการ “ช้อปดีมีคืน”

 1. สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ
 2. ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
 3. หากประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการคนละครึ่งแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
 4. ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.-31 ธ.ค.63
 5. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ณ เดือน มี.ค.64
 6. สามารถซื้อสิ้นค้าและบริการได้ทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ สลากกินแบ่งรัฐบาล น้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ ค่าโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน

ซื้ออะไรได้บ้าง ถ้าจะลดหย่อนภาษีตามโครงการ

 • สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าท้องถิ่น OTOP
 • หนังสือ

ตามมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” จะมีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุดได้เท่าไหร่?

 • เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี
 • เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 5% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 10% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 15% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 20% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 25% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษีเงินได้ 30%สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
 • เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษีเงินได้ 35% สิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท
"ช้อปดีมีคืน" จะเริ่มเมื่อไหร่?

มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า โดยกระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาวันจันทร์ที่ 12 ต.ค.2563 หลังจากที่มีมติเห็นชอบแล้ว คาดว่าจะเริ่มโครงการได้ในวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563

จะเริ่มซื้อสินค้าได้เมื่อไหร่?

ตามมาตรการที่นำเสนอ ศบศ. กำหนดให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ตามเงื่อนไขในตอนต้นที่จะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มี.ค. 2564

ทั้งนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.2 แสนล้านบาท และคาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 4 ล้านคน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE