ตั้ง 4 ขุนพล- 9 กุนซือ คุมฟื้นฟู การบินไทย ทางรอดองค์กรแห่งชาติ?

TNN ONLINE

TNN Exclusive

ตั้ง 4 ขุนพล- 9 กุนซือ คุมฟื้นฟู การบินไทย ทางรอดองค์กรแห่งชาติ?

ตั้ง 4 ขุนพล- 9 กุนซือ คุมฟื้นฟู  การบินไทย ทางรอดองค์กรแห่งชาติ?

ครม. มีมติแต่งตั้งกรรมการติดตามแก้ปัญหา การบินไทย แล้ว โดยมอบให้ “วิษณุ” เป็นประธาน คุมหัวเรือการแก้ปัญหาตกค้างขององค์กรที่ผ่านมา

หลังจากที่คณะรัฐมนตมีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับไปดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและความเห็นของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนั้น

ล่าสุด วันนี้ (27พ.ค.63) ศาลล้มละลายกลางอ่านคำสั่งที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบอำนาจให้ทนายความ ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารประกอบคำร้องจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ขอทำแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายหลังยื่นคำร้องแล้ว ศาลเห็นว่า มีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณา และมีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก จึงได้นัดฟังคำสั่งในวันนี้ ซึ่งศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย ไว้ และนัดไต่สวน ในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 09.00 น.


นับว่าคำสั่งของศาลล้มละลายกลาง ถือเป็นก้าวแรกและนิมิตหมายที่ดีของการฟื้นฟู การบินไทย ต่อจากนี้

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ ก็ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้น ประกอบด้วย

1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการ

3.นายประสงศ์ พูนธเนศ กรรมการปลัดกระทรวงการคลัง

4.นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ กรรมการปลัดกระทรวงคมนาคม

5.นายชยธรรม์ พรหมศร กรรมการผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

6.นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

8.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

และ 9. นายประภาศ คงเอียด กรรมการและเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยทั้ง 9 กุนซือ นี้ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และอำนาจ ในการเป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหา แต่ในเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐเท่านั้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย


cr:FB การบินไทย

นอกจากนี้ ยังมีการปรับทีมคณะกรรมการบริษัท โดยดึงเอา 4 ขุนพล มืออาชีพซึ่งผ่านประสบการณ์การบริหารองค์กรชั้นนำมาเข้าร่วม ได้แก่

1.พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2.บุญทักษ์ หวังเจริญ ฝ่ายเศรษฐกิจและการลงทุน อดีตนายกสมาคมธนาคารไทย ซีอีโอแบงก์ทหารไทย

3.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ที่ปรึกษานายกฯ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาล คสช. อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด

และ 4.ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานบอร์ด ปตท. เมื่อครั้ง พล.อ.ประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาล คสช. และยังเคยเป็น 1 ในคณะกรรมการซูเปอร์บอร์ดเมื่อครั้งรัฐบาล คสช. โดยได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานด้านปรับโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ


ทั้ง 4 ขุนพล นี้ เพื่อมาเสริมทัพกับกรรมการที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ในการระดมสมองและกำลังเพื่อหาทางรอดให้กับสายการบินแห่งชาตินี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า การฟื้นฟูการบินไทยครั้งนี้ ถือเป็นโจทย์ใหญ่และหนักสำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารชุดนี้ แต่ก็นับเป็นโอกาสที่จะได้รื้อฟื้นโครงสร้างองค์กร ปัดฝุ่นระบบภายในให้กลับมายืนบนตลาดการบินระดับชาติได้อีกครั้ง


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ล้างไพ่! การบินไทย ฟื้นสายการบินแห่งชาติ

- 5 เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ รับ"New Normal"

- เมื่อธุรกิจต้องปรับตัวรับ"New Normal"


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand