ไขข้อสงสัย!ได้เงิน"เยียวยาเกษตรกร"แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นอีกหรือไม่?

TNN ONLINE

TNN Exclusive

ไขข้อสงสัย!ได้เงิน"เยียวยาเกษตรกร"แล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นอีกหรือไม่?

ไขข้อสงสัย!ได้เงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินชดเชยอื่นอีกหรือไม่?

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอบข้อสงสัย  เกษตรกรที่ได้สิทธิ"เยียวยาเกษตรกร" แล้ว ยังได้รับเงินชดเชยโครงการอื่นๆจากรัฐอีกหรือไหม

มาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค.63) ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.63ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิทธินั้น จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ "ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน"

ซึ่งก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไว้แล้ว แต่เมื่อ "ตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตรกร" ก็ยังติดอยู่ที่ขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ จึงเกิดคำถามว่าเพราะเหตุใด จึงยังไม่รับเงินเยียวยากับเขาสักที?


ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ได้ตอบคำถามในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ "โควิด-19" ดังนี้

1. เกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยานี้แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยอื่นๆ อีกหรือไม่ เช่น ชดเชยภัยแล้ง ชดเชยรายได้

ตอบ เกษตรกรยังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นเดิม

2. สำหรับครัวเรือนเกษตรกรมีสมาชิก 5 คน พ่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร ลูกมีอาชีพเสริมเป็นหมอนวดรับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

ตอบ ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากโครงการฯ จะให้สิทธิ์เยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กำหนดไว้

3. กรณีพ่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตร(ด้านพืช) และลูกชายเลี้ยงโค 5 ตัว ไปขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ จะได้สิทธิ์เยียวยาหรือไม่

ตอบ กรณีนี้ ทั้งพ่อ และลูกชายจะได้สิทธิ์เยียวยา ทั้งนี้ทั้งสองต้องไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน และไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์ประกันสังคม

4. ลูกหลานเกษตรกรที่ถูกปฏิเสธจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ซึ่งลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้หรือไม่

ตอบ ได้ หากลูกหลานเกษตรกรผู้นั้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตามโครงการของกระทรวงเกษตรฯ.

ที่มา : กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์


ส่วนกรณีข้าราชการที่ทำการเกษตรเป็นอาชีพรองนั้น นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมายืนยันแล้วว่า สำหรับในส่วนของข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรด้วยกว่า 9.1 หมื่นราย กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ได้หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนแล้วว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ โดยจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ และความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป

นอกจากนี้ เกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการฯ เมื่อตรวจสอบแล้วต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการชดเชยรายได้ ซึ่งก็ได้แก่ ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการ และผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม

หากจะให้เข้าใจง่ายๆ คือ หากมีอาชีพหลักเป็นพนักงานมีเงินเดือนอยู่แล้ว มีประกันสังคม หรือแม้แต่ข้าราชการที่มีสวัสดิการรัฐให้แล้ว แต่ประกอบอาชีพเกษตรกรไปด้วย เมื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากกระทรวงการคลังจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์นั่นเอง

ดังนั้น เกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยาจะมีทั้งหมดประมาณ 7.77 ล้านราย โดยธนาคาร ธ.ก.ส. จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรเรื่อยๆจนกว่าจะครบ

สำหรับกรณีที่กระทรวงการคลังตรวจพบว่า มีรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้สิทธิ 1.09 แสนคน เสียชีวิตไปแล้วนั้น นายอนันต์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบเรื่องและยังไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ยอมรับว่าโอกาสที่จะมีคนเสียชีวิตมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นการขึ้นทะเบียนปีการผลิต 2562/2563 ส่วนทายาทจะได้รับสิทธิหรือไม่นั้น จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้ง โดยยืนยันว่า "ไม่มีการจ่ายเงินให้ ผี" เพราะต้องมีหลักฐานการรับ หากพบว่ามีปัญหาจะไม่สามารถจ่ายเงินได้ โดยกระทรวงเกษตรฯจะต้องแจ้งเจ้าครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อไป


เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ ตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถอุทธรณ์ได้ โดยเปิดให้อุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามรายชื่อสำนักงานดังนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่ง

6. ยาสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

โดยสามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.-5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ และตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ ได้ผ่าน www.moac.go.th


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ไขข้อข้องใจ..ลงทะเบียนเกษตรกรรอรับเงินเยียวยาโควิด-19

- เปิดขั้นตอนเช็คสถานะเกษตรกรผ่าน http://farmer.doae.go.th-แอปฯFarmbook

- 5 เทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ รับ"New Normal"

- เมื่อธุรกิจต้องปรับตัวรับ"New Normal"


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand